GRIBU PALĪDZĒT BĒGĻIEM

VISS SĀKAS AR MĀJĀM

Iniciatīva, lai atrastu dzīvesvietu bēgļiem, palīdzētu viņiem iedzīvoties un atbalstīt cilvēkus brīdī, kad viņiem tas visvairāk nepieciešams.

Sniegsim atbalstu bēgļu ģimenēm, nodrošinot tās ar mājvietu pirmajos 6—12 mēnešos pēc bēgļa statusa saņemšanas.

MAN IR BRĪVA DZĪVESTELPA

Ja tev ir brīvs mājoklis, dzīvoklis vai istaba, raksti mums.

gribupalidzetbegliem@gmail.com

ES VĒLOS ZIEDOT

Par saziedotiem līdzekļiem tiks atrasti un izīrēti dzīvokļi, kurus biedrība bez īres maksas nodos izvēlētām bēgļu ģimenēm, kā arī tiks daļēji segtas šī projekta administratīvās izmaksas.

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
AS "Swedbank"
LV24HABA0551041611130
HABALV22

GRIBU ZIEDOT

Ja gribi ziedot pārtikai, medicīnai, pasēm vai citām akūtām nepieciešamībām. Lūgums maksājuma uzdevumā norādīt, kādam mērķim tieši ziedo.

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
AS "Swedbank"
LV24HABA0551041611130
HABALV22

GRIBU PALĪDZĒT

Ja gribi palīdzēt ar brīvprātīgo darbu, mājokli, materiāliem ziedojumiem, juridisku palīdzību, tulkošanu, morālo atbalstu vai citos veidos, raksti, norādot savu vārdu, tālruņa nr. un palīdzības veidu.

gribupalidzetbegliem@gmail.com

PAR MUMS

Gribu palīdzēt bēgļiem (GPB) aizsākās kā Facebook grupa 2015. gada septembrī, kura sapulcēja aktīvus līdzdomātājus ar mērķi palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem bēgļiem. 2016. gada aprīlī GPB tika reģistrēta kā biedrība, kuras mērķis ir, balstoties uz bēgļu, kā arī patvēruma meklētāju un personu ar alternatīvo statusu identificētajām vajadzībām, sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību, integrējot ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā.

AKTIVITĀTES

Salīdzinoši nelielajā biedrības pastāvēšanas laika posmā ir paveikts diezgan daudz: veiktas saziedoto mantu, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču piegādes, rīkoti pasākumi ar patvēruma meklētāju, bēgļu un vietējo iedzīvotāju līdzdalību, kā arī izveidota sadarbība ar atbildīgo valsts iestāžu pārstāvjiem, lai informētu par problēmām, ar ko patvēruma meklētāji saskarās, un vēlamajiem to risinājumiem. Nekas no tā nebūtu iespējams bez domubiedru palīdzības, jo tikai apvienojoties iespējams sasniegt vēlamo.

"BĒGĻU KURPĒS"
2018. gada marts–novembris

Atbildot uz sabiedrībā valdošo negatīvo noskaņojumu pret patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ko apliecina arī dažādi statistikas dati atšķirīgos griezumos, no 2018.gada marta līdz novembrim Gribu palīdzēt bēgļiem īstenoja projektu “Bēgļu kurpēs”, kurā tā autores, Anna Audere un Ieva Grundšteine, apmeklēja Rīgas skolas un vadīja jauniešiem izglītojošo programmu un simulācijas spēli par apstākļiem, kādos nonāk indivīds, pametot dzimteni, šķērsojot valstu robežas un piešķirot savai dzīvei jaunu jēgu svešā vietā. Projekta “Bēgļu kurpēs” mērķis bija mazināt jauniešu stereotipus par neiecietības un diskriminācijai pakļautajiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem un veicināt iecietību.

Tā kā darbam ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu jāturpinās, projekta autores sagatavoja rokasgrāmatu izglītotājiem par izglītojošās programmas īstenošanu, balstoties uz UNHCR izstrādātajām simulācijas spēles vadlīnijām. Tā tika izplatīta skolām un citiem interesentiem, kā arī ir pieejama šeit.

Tāpat projekta noslēgumā tika izstrādāta infolapa “Mīti un patiesība par bēgļiem”, kurā aprakstīti sabiedrībā biežāk dzirdētie mīti par bēgļiem, mēģinot ieviest skaidrību jēdzienos un procesos, tādējādi dekonstruējot mītus. 

“Uzskatu, ka sabiedrība pārāk maz zina un izprot procesus, kas saistās ap vienu vārdu “bēglis”, tādējādi padarot šo terminu pārāk vispārīgu un drīzāk mītisku, kas nenoliedzami noved pie pārpratumiem sadzīvē un jau atklātiem diskriminācijas veidiem,” savu motivāciju projekta uzrakstīšanai pauž projekta līdzautore, Gribu palīdzēt bēgļiem brīvprātīgā, Anna Audere.

“Mēs esam gatavas dažādos veidos turpināt sadarbību ar skolām, lai izglītotu jauniešus, arī ārpus projekta, kurš patiesībā ir tikai mazs solis pretī lielam mērķim. Paldies Rīgas domes Sabiedrības integrācijas fondam, kurš deva šo iespēju!” saka projekta līdzautore, neformālās izglītības eksperte un apmācītāja, Ieva Grundšteine.

2018. gada 6.novembrī Kaņepes kultūras centrā notika projekta noslēguma pasākums, kurā apmeklētāji varēja noklausīties arī stāstus “bēgļu kurpēs” Dzīvajā bibliotēkā. Dalībnieki, Pēteris Grūbe un Ieva Strapcāne-Abbas, pastāstīja par savu profesionālo pieredzi bēgļu nometnēs ārpus Latvijas. Būdami tālu prom no mājām, dažādos laika periodos un pasaules malās viņi ieņēma būtisku lomu bēgļu nometnes bērnu ikdienā. Tāpat ar saviem stāstiem par būšanu bēgļu kurpēs dalījās puiši no Krievijas, kas meklē patvērumu Latvijā.

Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projektu atbalstīja Elīna Brasliņa.

"DZĪVĀ BIBLIOTĒKA” ar rīdziniekiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem
2017. gada marts–novembris

Stāsti ir iepazīstināšanas, paskaidrošanas un saziņas rīks. Ne visus stāstus ir iespējams atrast grāmatās. Nereti visinteresantākie stāsti ir līdzcilvēkiem, un daudzus no tiem varēja uzzināt Gribu palīdzēt bēgļiem Dzīvajā bibliotēkā. Divu gadu laikā notikuši 11 pasākumi, kuros ar saviem stāstiem dalījās cilvēki no visdažādākajām pasaules vietām, ar šīm sarunām nojaucot mākslīgi uzcelto barjeru starp “mēs” un “viņi” un palīdzot saredzēt kopīgo un vispārcilvēcisko.

Dzīvā bibliotēka deva iespēju izskanēt dzīvesstāstiem — par ceļu, par būšanu kustībā, par cerību. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks atstājis savu izcelsmes valsti brīvprātīgi vai arī tam piespiedu kārtā nācies doties prom, ceļā un jaunajā dzīves vietā ir sastopami neskaitāmi izaicinājumi. Ko Tev nācies upurēt, lai varētu veikt šo ceļojumu? Kā no jauna izveidot savu dzīvi nepazīstamā valstī? Kā Tu pielāgo savus sapņus jaunajai videi? Kāds ēdiens Tev visvairāk pietrūkst? Kuras ir dīvainākās latviešu īpašības? Runātāji no dažādām valstīm — Gambijas, Eritrejas, Irākas, Sīrijas, Afganistānas, Turcijas, Krievijas, Vācijas, Kanādas, Taivānas un Latvijas — dalījās ar savām atbildēm uz šiem un citiem jautājumiem. Skanēja dažādas valodas, intonācijas, smiekli un izsaucieni, un jautājumi nebeidza izskanēt pat pauzēs. Ikviens vēlējās uzzināt vairāk, un, iespējams, tieši tāpēc vairāki apmeklētāji piedalījās vairākos Dzīvās bibliotēkas pasākumos.

Uzskatām, ka iespēja personīgi sastapt patvēruma meklētājus un bēgļus draudzīgā atmosfērā, apspriežot tēmas par ikdienas dzīvi vai veikto ceļu nedrošos vai kara apstākļos, veicina izpratni par cilvēku dažādajām pieredzēm un var palīdzēt pašam noformulēt savu nostāju, neskatoties uz plaši izplatītajiem aizspriedumiem.
  
Dzīvās bibliotēkas pasākumu noslēgumā notika kopīga saruna, kurā ikvienam apmeklētājam bija iespēja dalīties ar gūtajiem iespaidiem un sajūtām. Izskanējušās atbildes liecināja, ka Dzīvās bibliotēkas radīja iekļaujošu un atvērtu vidi visiem.
Pasākumi norisinājās Kaņepes Kultūras centra atbalstu. 2017.gadā 8 no tiem līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.

EGILS GRASMANIS TEDxRiga 2016 par bēgļa uzņemšanu savās mājās

PĀRTIKAS IZDALE Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos
2016. gada janvāris

Salīdzinoši nelielajā biedrības pastāvēšanas laika posmā ir paveikts diezgan daudz: veiktas saziedoto mantu, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču piegādes, rīkoti pasākumi ar patvēruma meklētāju, bēgļu un vietējo iedzīvotāju līdzdalību, kā arī izveidota sadarbība ar atbildīgo valsts iestāžu pārstāvjiem, lai informētu par problēmām, ar ko patvēruma meklētāji saskarās, un vēlamajiem to risinājumiem. Nekas no tā nebūtu iespējams bez domubiedru palīdzības, jo, tikai apvienojoties, iespējams sasniegt vēlamo.

PIPARKŪKU CEPŠANA
2015. gada decembris

Gribu palīdzēt bēgļiem brīvprātīgie organizē pasākumu “Piparkūku cepšana”, lai mazinātu aizspriedumus pret bēgļiem.

Pievienojies Facebook grupai

FACEBOOK GRUPA

 Medijiem: 29 123 348