“Bēgļu kurpēs” – izglītojoša programma jauniešiem

2018. gada marts – novembris.

Atbildot uz sabiedrībā valdošo negatīvo noskaņojumu pret patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ko apliecina arī dažādi statistikas dati no 2018. gada marta līdz novembrim “Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenoja projektu “Bēgļu kurpēs”. Tā autores Anna Audere un Ieva Grundšteine apmeklēja Rīgas skolas un vadīja jauniešiem izglītojošo programmu un simulācijas spēli par apstākļiem, kādos nonāk cilvēks, pametot dzimteni, šķērsojot valstu robežas un piešķirot savai dzīvei jaunu jēgu svešā vietā. Projekta “Bēgļu kurpēs” mērķis bija mazināt jauniešu stereotipus par neiecietības un diskriminācijai pakļautajiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem un veicināt iecietību.

Tā kā darbam ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu jāturpinās, projekta autores sagatavoja rokasgrāmatu izglītotājiem par izglītojošās programmas īstenošanu, balstoties uz UNHCR izstrādātajām simulācijas spēles vadlīnijām. Tā tika izplatīta skolām un citiem interesentiem, kā arī ir pieejama šeit.

Tāpat projekta noslēgumā izstrādāta infolapa “Mīti un patiesība par bēgļiem”, kurā aprakstīti sabiedrībā biežāk dzirdētie mīti par bēgļiem, mēģinot ieviest skaidrību jēdzienos un procesos, tādējādi dekonstruējot mītus.

“Uzskatu, ka sabiedrība pārāk maz zina un izprot procesus, kas saistās ap vienu vārdu “bēglis”, tādējādi padarot šo terminu pārāk vispārīgu un drīzāk mītisku, kas nenoliedzami noved pie pārpratumiem sadzīvē un jau atklātiem diskriminācijas veidiem,”

savu motivāciju projekta uzrakstīšanai pauž projekta līdzautore, “Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgā Anna Audere.

“Mēs esam gatavas dažādos veidos turpināt sadarbību ar skolām, lai izglītotu jauniešus arī ārpus projekta, kurš patiesībā ir tikai mazs solis pretī lielam mērķim. Paldies Rīgas domes Sabiedrības integrācijas fondam, kurš deva šo iespēju!” saka projekta līdzautore, neformālās izglītības eksperte un apmācītāja Ieva Grundšteine.

2018. gada 6. novembrī Kaņepes kultūras centrā notika projekta noslēguma pasākums, kurā apmeklētāji varēja noklausīties arī stāstus “bēgļu kurpēs” Dzīvajā bibliotēkā. Dalībnieki, Pēteris Grūbe un Ieva Strapcāne-Abbas, pastāstīja par savu profesionālo pieredzi bēgļu nometnēs ārpus Latvijas. Būdami tālu prom no mājām dažādos laika periodos un pasaules malās, viņi ieņēma būtisku lomu bēgļu nometnes bērnu ikdienā. Tāpat ar saviem stāstiem par būšanu bēgļu kurpēs dalījās puiši no Krievijas, kas meklē patvērumu Latvijā.

Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projektu atbalstīja Elīna Brasliņa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: