Aktīvas brīvprātīgo komandas izveide

2020. gada maijs līdz oktobris.

“Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim īstenoja projektu “GPB Brīvprātīgo komandas izveide”. Projekta mērķis bija izveidot aktīvu brīvprātīgo komandu 13 cilvēku sastāvā un izstrādāt brīvprātīgā darba pamatprogrammu, saskaņā ar kuru brīvprātīgie iesaistīsies GPB darbā un palīdz īstenot organizācijas mērķus. Projekts vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā.

Kopš 2016. gada ieviestie uzlabojumi Latvijas patvēruma un integrācijas sistēmās, piemēram, valsts nodrošinātie sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, ir devuši zināmus rezultātus. Tomēr lielākā daļa starptautiskās aizsardzības saņēmēju joprojām pamet Latviju. Aizbraukšana saistīta gan ar integrācijas sistēmas trūkumiem, gan arī ar sabiedrības neizpratni par bēgļu situāciju pasaulē un no tās izrietošo noraidošo attieksmi pret bēgļiem.

Projekta īstenošanas rezultātā aktīva brīvprātīgo komanda strādā ar starptautiskās palīdzības saņēmējiem, kuri visvairāk cieš no sistēmiskajiem trūkumiem – tiem, kuri atgriezti no citām Eiropas Savienības valstīm un/vai vairs nesaņem valsts nodrošinātos mentora pakalpojumus. Sistemātiska aktīvu brīvprātīgo iesaiste ļauj ne tikai efektīvi papildināt cilvēkresursus un sniegt labāku atbalstu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam, bet arī veicina tādu integrācijas iniciatīvu aizsākšanos, kas var ilgtermiņā turpināties patstāvīgi bez īpašas valsts un pašvaldību iestāžu iesaistes. Projekta laikā brīvprātīgie piedalījās mācībās. Aktīvas GPB brīvprātīgo komandas izveidošana sniedz ieguldījumu sabiedrības integrācijas procesā kopumā, veicinot bēgļu un vietējo cilvēku sastapšanos un sadarbību un pastarpināti vairojot sabiedrības atvērtību pret jaunpienācējiem, savstarpējo uzticēšanos un saliedētību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOFonds2020

Ja arī Tu vēlies kļūt par “Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgo, raksti mums
gribupalidzetbegliem@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: