Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbība ar dažādām NVO

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ikdienā sadarbojas ar vairākām nevaldības sektora organizācijām (NVO) gan tiešajā darbā ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, gan strādājot ar interešu aizstāvības jautājumiem nacionālā līmenī. Atbalstu saistībā ar juridiskas dabas jautājumu risināšanu lūdzam Latvijas Cilvēktiesību Centram (LCC) juristi regulāri strādā ar mūsu atbalstāmajiem, piemēram, saistībā ar ģimenes apvienošanas procesiem. Tāpat mūsu darbinieki saņemContinue reading “Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbība ar dažādām NVO”

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniegtais atbalsts atgrieztajiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem

Ikdienā kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” strādā ne tikai ar tiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (turpmāk – SAS), kas nupat ieradušies Latvijā vai jau kādu laiku šeit dzīvo, bet arī t.s. Atgrieztajām personām. Atgrieztie SAS ir cilvēki, kuriem Latvijā ir izsniegts bēgļa vai alternatīvais statuss, tomēr šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir izlēmuši doties prom un vēlākContinue reading “Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniegtais atbalsts atgrieztajiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem”

“Dzīvā bibliotēka” – festivāla “LAMPA 2021” atziņas

Pateicoties Swedbank Latvia atbalstam, bijām Sarunu festivāls LAMPA 2021 dalībnieki, kur dalījāmies ar mūsu kustībā iesaistīto cilvēku stāstiem. Dzirdējām gan kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvju stāstus, gan starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieredzi, ierodoties un dzīvojot Latvijā. Ieraksts no pasākuma pieejams šeit. Manas grāmatas nosaukums ir “Mēs visi esam cilvēki”. Egils Grasmanis – kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem”Continue reading ““Dzīvā bibliotēka” – festivāla “LAMPA 2021” atziņas”

Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka”

Pateicoties Swedbank Latvia atbalstam, bijām Sarunu festivāls LAMPA 2021 dalībnieki, kur dalījāmies ar mūsu kustībā iesaistīto cilvēku stāstiem. Dzirdējām gan kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvju stāstus, gan starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieredzi, ierodoties un dzīvojot Latvijā. Vēlamies pateikties ikvienam klausītājam, skatītājam un dalībniekam, kas ļāva šim pasākumam noritēt tik patīkamā gaisotnē. Ceram, ka jums patika mūsuContinue reading “Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka””

Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi negatīvi ietekmējuši lielāko daļu Latvijas sabiedrības, īpaši skarot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Pie tām pieder arī starptautiskās aizsardzības saņēmēji — cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā. Šajā atzinumā apskatīsim sarežģījumus, ar kādiem starptautiskās aizsardzības saņēmēji saskārušies Covid-19 pandēmijas un to ierobežojošo pasākumu periodā, un kādsContinue reading “Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos”

Atzinums par plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam”

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir iepazinusies ar Kultūras ministrijas sagatavoto plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam” (turpmāk — Plāns) un izsaka savus iebildumus Plāna 3. rīcības virziena (Integrācija) pašreizējam formulējumam, kā arī ierosinājumus šī virziena pasākumu pilnveidei. Jākonkretizē nacionālās koordinācijas sistēmas ārvalstnieku atbalstam uzdevumi un rezultatīvie rādītāji. Lūdzam konkretizēt nacionālāsContinue reading “Atzinums par plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam””

“Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitātes stiprināšana

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu šobrīd īsteno projektu, kura mērķis ir stiprināt “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti. Projekts galvenokārt fokusējas uz atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, brīvprātīgo mācību nodrošināšanu, kā arī vietējo iedzīvotāju iesaisti un informēšanu par ar patvērumu saistītiem jautājumiem.  Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fondsContinue reading ““Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitātes stiprināšana”

Vaccination in Latvia

Information in regard to the Covid-19 vaccination in Latvia.  IMPORTANT! As of May 3rd 2021, anyone can receive a vaccine against COVID-19 regardless of priority group. Register to receive a vaccine in Latvia online at manavakcina.lv and choose preferred time and place for the vaccination! The vaccination is free of charge to anyone residing in LatviaContinue reading “Vaccination in Latvia”