Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka”

Pateicoties Swedbank Latvia atbalstam, šogad bijām Sarunu festivāls LAMPA 2021 dalībnieki, kur dalījāmies ar mūsu kustībā iesaistīto cilvēku stāstiem. Dzirdējām gan kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvju stāstus, gan starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieredzi, ierodoties un dzīvojot Latvijā. Vēlamies pateikties ikvienam klausītājam, skatītājam un dalībniekam, kas ļāva šim pasākumam noritēt tik patīkamā gaisotnē. Ceram, ka jums patikaContinue reading “Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka””

Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi negatīvi ietekmējuši lielāko daļu Latvijas sabiedrības, īpaši skarot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Pie tām pieder arī starptautiskās aizsardzības saņēmēji — cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā. Šajā atzinumā apskatīsim sarežģījumus, ar kādiem starptautiskās aizsardzības saņēmēji saskārušies Covid-19 pandēmijas un to ierobežojošo pasākumu periodā, un kādsContinue reading “Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos”

Atzinums par plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam”

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir iepazinusies ar Kultūras ministrijas sagatavoto plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam” (turpmāk — Plāns) un izsaka savus iebildumus Plāna 3. rīcības virziena (Integrācija) pašreizējam formulējumam, kā arī ierosinājumus šī virziena pasākumu pilnveidei. Jākonkretizē nacionālās koordinācijas sistēmas ārvalstnieku atbalstam uzdevumi un rezultatīvie rādītāji. Lūdzam konkretizēt nacionālāsContinue reading “Atzinums par plāna projektu “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2021.‑2023. gadam””

“Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitātes stiprināšana

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonds atbalstu šobrīd īsteno projektu, kura mērķis ir stiprināt “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti. Projekts galvenokārt fokusējas uz atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, brīvprātīgo mācību nodrošināšanu, kā arī vietējo iedzīvotāju iesaisti un informēšanu par ar patvērumu saistītiem jautājumiem.  Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fondsContinue reading ““Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitātes stiprināšana”

Aktīvas brīvprātīgo komandas izveide

2020. gada maijs līdz oktobris. “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim īstenoja projektu “GPB Brīvprātīgo komandas izveide”. Projekta mērķis bija izveidot aktīvu brīvprātīgo komandu 13 cilvēku sastāvā un izstrādāt brīvprātīgā darba pamatprogrammu, saskaņā ar kuru brīvprātīgie iesaistīsies GPB darbā un palīdz īstenot organizācijas mērķus.Continue reading “Aktīvas brīvprātīgo komandas izveide”

Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem sadarbībā ar UNHCR

2019. gada septembris līdz 2020. gada decembris. “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs īsteno projektu starptautiskās aizsardzības saņēmēju atbalstam “Supporting refugees integration through Latvian grassroots refugee-inclusion groups”. Ar projekta atbalstu kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniedz palīdzību starptautiskās palīdzības saņēmējiem, kuri ir atgriezušies Latvijā vai kuriem ir beidzies valsts nodrošinātais integrācijasContinue reading “Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem sadarbībā ar UNHCR”

Aicinājums uzņemt Latvijā bēgļus no Grieķijas salām

2020. gada septembris.  2020. gada 17. septembrī, astoņas nevalstiskās organizācijas pēc kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” iniciatīvas nosūtīja iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam vēstuli ar aicinājumu uzņemt Latvijā patvēruma meklētājus no Grieķijas salām, norādot, ka ir gatavas turpināt savu darbu, lai palīdzētu ar šo personu uzņemšanu un iekļaušanos Latvijā. Vēstulē atsaucāmies arī uz Urzulas von der LeienasContinue reading “Aicinājums uzņemt Latvijā bēgļus no Grieķijas salām”

Gada nogales svinības

Kopš 2016. gada – katru gadu decembrī. Sabiedrības integrācijas fonds un kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” gada nogalē aicina sabiedrību svētku laikā iepriecināt Latvijā dzīvojošos bēgļu un patvēruma meklētāju bērnus. Kopīgā pasākumā bērni un viņu vecāki iepriecināti ar kopīgu kino skatīšanos, piparkūkām un dāvaniņām. Pasākumu mērķis ir radīt svētku sajūtu bērniem, kuri šos svētkus svin sev vēlContinue reading “Gada nogales svinības”

“Bēgļu kurpēs” – izglītojoša programma jauniešiem

2018. gada marts – novembris. Atbildot uz sabiedrībā valdošo negatīvo noskaņojumu pret patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ko apliecina arī dažādi statistikas dati no 2018. gada marta līdz novembrim “Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenoja projektu “Bēgļu kurpēs”. Tā autores Anna Audere un Ieva Grundšteine apmeklēja Rīgas skolas un vadīja jauniešiem izglītojošo programmu un simulācijas spēli par apstākļiem, kādosContinue reading ““Bēgļu kurpēs” – izglītojoša programma jauniešiem”

“Dzīvā bibliotēka” ar rīdziniekiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem

2017. gada marts – novembris. Stāsti ir iepazīstināšanas, paskaidrošanas un saziņas rīks. Ne visus stāstus ir iespējams atrast grāmatās. Nereti visinteresantākie stāsti ir līdzcilvēkiem, un daudzus no tiem varēja uzzināt “Gribu palīdzēt bēgļiem” Dzīvajā bibliotēkā. Divu gadu laikā notika 11 pasākumi, kuros ar saviem stāstiem dalījās cilvēki no visdažādākajām pasaules vietām, ar šīm sarunām nojaucotContinue reading ““Dzīvā bibliotēka” ar rīdziniekiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem”