“Gribu palīdzēt bēgļiem” nostāja par pašreizējo situāciju uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju

Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju, kustība Gribu palīdzēt bēgļiem atgādina, ka jau kopš šī gada augusta pie Latvijas robežas atrodas cilvēku grupas, t.sk. sievietes un bērni, un uzsver, ka: Jāizbeidz cilvēku ilgstošā uzturēšanās mežā pie ES robežas, kur viņi tiek regulāri pārvietoti no Baltkrievijas puses uz Latvijas pusi unContinue reading ““Gribu palīdzēt bēgļiem” nostāja par pašreizējo situāciju uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju”

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” finanšu izlietojums

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbojas pateicoties brīvprātīgo, ziedotāju un dažādu projektu atbalstam. Kamēr brīvprātīgie un mentori atbalsta kustību, ziedojot savu laiku un resursus, ziedotāji un projekti ir galvenie finanšu resursi, kas tiek novirzīti starptautiskās aizsardzības saņēmēju atbalstam.   Šobrīd biedrībai ir divi aktīvi projekti, kas ļauj kustībā nodarbināt četras personas, no kurām trīs ir nepilnaContinue reading “Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” finanšu izlietojums”

Baltkrievijas robežas krīzē sniegtā palīdzība – kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” kā humanitārās palīdzības koordinators

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” (turpmāk – GPB) kopš krīzes sākuma 2021.gada vasarā ir aktīvi darbojusies kā humanitārās palīdzības organizators sadarbībā ar citām nevaldības sektora organizācijām*. Šāda situācija un cilvēku pieplūdums uz Latvijas-Baltkrievijas robežas bija negaidīts gan valstij, gan NVO sektoram. Tieši tādēļ GPB iesaistītajiem brīvprātīgajiem un mentoriem nācās ātri pielāgoties, adresējot radušos izaicinājumus, piemēram, personuContinue reading “Baltkrievijas robežas krīzē sniegtā palīdzība – kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” kā humanitārās palīdzības koordinators”

Latvijas, Lietuvas un Polijas nevalstisko organizāciju vēstule Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai un iekšlietu komisārei Ilvai Johansonei par situāciju uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju

Sešpadsmit Latvijas, Lietuvas un Polijas nevalstiskās organizācijas pēc domnīcas PROVIDUS iniciatīvas 2021.gada 11.oktobrī nosūtījušas vēstuli Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai un iekšlietu komisārei Ilvai Jūhansonei par situāciju uz Latvijas, Lietuvas, Polijas robežām ar Baltkrieviju. Organizācijas vērš uzmanību uz robežas iesprūdušo migrantu stāvokli, kā arī norāda uz ES tiesību aktu pārkāpumiem patvēruma jomā, kasContinue reading “Latvijas, Lietuvas un Polijas nevalstisko organizāciju vēstule Eiropas Komisijas prezidentei Urzulai fon der Leienai un iekšlietu komisārei Ilvai Johansonei par situāciju uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju”

Brīvprātīgo stāsti par ikdienu kustībā “Gribu palīdzēt bēgļiem”

Nozīmīgs mūsu kustības atbalsts ir brīvprātīgie un mentori, kuri ikdienā palīdz risināt dažādas problēmas, ar kurām saskaras starptautiskās aizsardzības saņēmēji. Vairākkārt esam stāstījuši par to, kāda ir viņu ikdiena un ar kādām ikdienas lietām tie parasti palīdz grūtībās nonākušajiem. Šoreiz, aprunājoties ar trim mūsu brīvprātīgajiem, centāmies noskaidrot, kāda bijusi viņu motivācija kļūt par “Gribu palīdzētContinue reading “Brīvprātīgo stāsti par ikdienu kustībā “Gribu palīdzēt bēgļiem””

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbība ar dažādām NVO

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ikdienā sadarbojas ar vairākām nevaldības sektora organizācijām (NVO) gan tiešajā darbā ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, gan strādājot ar interešu aizstāvības jautājumiem nacionālā līmenī. Atbalstu saistībā ar juridiskas dabas jautājumu risināšanu lūdzam Latvijas Cilvēktiesību Centram (LCC) juristi regulāri strādā ar mūsu atbalstāmajiem, piemēram, saistībā ar ģimenes apvienošanas procesiem. Tāpat mūsu darbinieki saņemContinue reading “Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbība ar dažādām NVO”

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniegtais atbalsts atgrieztajiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem

Ikdienā kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” strādā ne tikai ar tiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (turpmāk – SAS), kas nupat ieradušies Latvijā vai jau kādu laiku šeit dzīvo, bet arī t.s. Atgrieztajām personām. Atgrieztie SAS ir cilvēki, kuriem Latvijā ir izsniegts bēgļa vai alternatīvais statuss, tomēr šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir izlēmuši doties prom un vēlākContinue reading “Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniegtais atbalsts atgrieztajiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem”

“Dzīvā bibliotēka” – festivāla “LAMPA 2021” atziņas

Pateicoties Swedbank Latvia atbalstam, bijām Sarunu festivāls LAMPA 2021 dalībnieki, kur dalījāmies ar mūsu kustībā iesaistīto cilvēku stāstiem. Dzirdējām gan kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvju stāstus, gan starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieredzi, ierodoties un dzīvojot Latvijā. Ieraksts no pasākuma pieejams šeit. Manas grāmatas nosaukums ir “Mēs visi esam cilvēki”. Egils Grasmanis – kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem”Continue reading ““Dzīvā bibliotēka” – festivāla “LAMPA 2021” atziņas”

Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka”

Pateicoties Swedbank Latvia atbalstam, bijām Sarunu festivāls LAMPA 2021 dalībnieki, kur dalījāmies ar mūsu kustībā iesaistīto cilvēku stāstiem. Dzirdējām gan kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvju stāstus, gan starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieredzi, ierodoties un dzīvojot Latvijā. Vēlamies pateikties ikvienam klausītājam, skatītājam un dalībniekam, kas ļāva šim pasākumam noritēt tik patīkamā gaisotnē. Ceram, ka jums patika mūsuContinue reading “Cilvēku stāsti “Dzīvā bibliotēka””

Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi negatīvi ietekmējuši lielāko daļu Latvijas sabiedrības, īpaši skarot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas. Pie tām pieder arī starptautiskās aizsardzības saņēmēji — cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā. Šajā atzinumā apskatīsim sarežģījumus, ar kādiem starptautiskās aizsardzības saņēmēji saskārušies Covid-19 pandēmijas un to ierobežojošo pasākumu periodā, un kādsContinue reading “Atzinums par starptautiskās aizsardzības saņēmējiem pieejamo atbalstu Covid-19 pandēmijas apstākļos”