Īstenotās iniciatīvas

Labdarības akcijā aicina sarūpēt Ziemassvētku dāvanas bērniem – patvēruma meklētājiem

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Mucenieki” labdarības akcijā aicina iepriecināt Ziemassvētkos, sagādājot dāvanas 100 bērniem, kas aug patvērumu meklētāju ģimenēs. Lai piedalītos labdarības akcijā, interesenti aicināti zvanīt pa tālruni 22811017. Labdarības akcija “Dāvana patvēruma meklētāju bērniem” norisinās jau sesto gadu un šogadContinue reading “Labdarības akcijā aicina sarūpēt Ziemassvētku dāvanas bērniem – patvēruma meklētājiem”

Atsauksmes no atbalsta saņēmējiem

Organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem” palīdz grūtībās nonākušiem patvēruma meklētājiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Nereti mācību un informācijas aprites nodrošināšanai, koordinēšanai un dažādu problēmjautājumu aktualizēšanai tiek īstenoti projekti. Viens no projektiem, kas īstenots pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) no Valsts budžeta līdzekļiem, ir noslēdzies, aptverot vairākus desmitus brīvprātīgo, mentoru, palīdzības saņēmēju un līdzcilvēku, kas ik dienasContinue reading “Atsauksmes no atbalsta saņēmējiem”

Mājokļa nodrošināšanas problēmas cilvēkiem ar bēgļa/alternatīvo statusu

Covid-19 pandēmija īpaši spilgti izgaismoja mājokļa nodrošināšanas problēmu cilvēkiem ar bēgļa/alternatīvo statusu. Sniedzot atbalstu bēgļiem un alternatīvā statusa turētājiem, biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” darba gaitā ir daudzkārt pārliecinājusies, ka galvenie šķēršļi mājokļa iegūšanā ir līdzekļu trūkums, jo īpaši drošības depozīta iemaksai, kā arī aizspriedumi sabiedrībā.  Atkārtoti uzsveram, ka pastāvīgas mītnes trūkums kavē iespēju deklarēt dzīvesvietuContinue reading “Mājokļa nodrošināšanas problēmas cilvēkiem ar bēgļa/alternatīvo statusu”

Covid-19 radītie izaicinājumi

Bēgļu un alternatīvā statusa turētāju ģimenes Covid-19 infekcijas ierobežojumu periodā saskārās ar tādiem pašiem izaicinājumiem kā pārējie Latvijas iedzīvotāji — nepieciešamību pēc atbilstošas datortehnikas un prasmēm to lietot attālinātās mācībās, kā arī spēju uzturēt bērnu un jauniešu motivāciju mācīties mājsēdes apstākļos – nereti ierobežotā telpā un ciešā saskarē ar pārējiem ģimenes locekļiem. Tomēr bēgļu unContinue reading “Covid-19 radītie izaicinājumi”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: