Dalība sanāksmē Šveicē par ANO globālo vienošanos par bēgļiem

2017. gada decembris.

2017. gada 12.-13. decembrī „Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgā Ieva Raubiško piedalījās ANO bēgļu aģentūras sanāksmē  Ženēvā, kuras mērķis bija apkopot līdz šim paveikto darbā pie ANO globālās vienošanās par bēgļiem (Global compact on refugees) un vienoties par tālākajiem soļiem vienošanās pilnveidē un apstiprināšanā. Sanāksmē cita starpā tika apspriesti Vienošanās par bēgļiem saskarsmes punkti un saistība ar ANO paspārnē topošo Globālo vienošanos par drošu, mierīgu un regulāru migrāciju (Global compact for safe, orderly and regular migration). Sanāksmē piedalījās valsts sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvji no vairāk nekā 50 ANO dalībvalstīm. Īpaša uzmanība tika veltīta jauniešu un pašu bēgļu viedokļu pārstāvībai un uzklausīšanai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: