Gribu palīdzēt bēgļiem

Aktuālie projekti

VISS SĀKAS AR MĀJĀM


Iniciatīva, lai atrastu dzīvesvietu bēgļiem, palīdzētu viņiem iedzīvoties un atbalstīt cilvēkus brīdī, kad viņiem tas visvairāk nepieciešams.

Sniegsim atbalstu bēgļu ģimenēm, nodrošinot tās ar mājvietu pirmajos 6—12 mēnešos pēc bēgļa statusa saņemšanas.

ES VĒLOS ZIEDOT


Par saziedotiem līdzekļiem tiks atrasti un izīrēti dzīvokļi, kurus biedrība bez īres maksas nodos izvēlētām bēgļu ģimenēm, kā arī tiks daļēji segtas šī projekta administratīvās izmaksas.

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”
AS "Swedbank"
LV24HABA0551041611130
HABALV22

Par MUMS


“Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) aizsākās kā Facebook grupa 2015. gada septembrī, kura sapulcēja aktīvus līdzdomātājus ar mērķi palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem bēgļiem. 2016. gada aprīlī GPB tika reģistrēta kā biedrība, kuras mērķis ir, balstoties uz bēgļu, kā arī patvēruma meklētāju un personu ar alternatīvo statusu identificētajām vajadzībām, sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību, integrējot ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā.

Mūsu darbi:

"BĒGĻU KURPĒS"
2018. gada marts–novembris

Atbildot uz sabiedrībā valdošo negatīvo noskaņojumu pret patvēruma meklētājiem un bēgļiem, ko apliecina arī dažādi statistikas dati atšķirīgos griezumos, no 2018.gada marta līdz novembrim “Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenoja projektu “Bēgļu kurpēs”, kurā tā autores, Anna Audere un Ieva Grundšteine, apmeklēja Rīgas skolas un vadīja jauniešiem izglītojošo programmu un simulācijas spēli par apstākļiem, kādos nonāk indivīds, pametot dzimteni, šķērsojot valstu robežas un piešķirot savai dzīvei jaunu jēgu svešā vietā. Projekta “Bēgļu kurpēs” mērķis bija mazināt jauniešu stereotipus par neiecietības un diskriminācijai pakļautajiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem un veicināt iecietību.

Tā kā darbam ar sabiedrības izglītošanu un informēšanu jāturpinās, projekta autores sagatavoja rokasgrāmatu izglītotājiem par izglītojošās programmas īstenošanu, balstoties uz UNHCR izstrādātajām simulācijas spēles vadlīnijām. Tā tika izplatīta skolām un citiem interesentiem, kā arī ir pieejama šeit.

Tāpat projekta noslēgumā tika izstrādāta infolapa “Mīti un patiesība par bēgļiem”, kurā aprakstīti sabiedrībā biežāk dzirdētie mīti par bēgļiem, mēģinot ieviest skaidrību jēdzienos un procesos, tādējādi dekonstruējot mītus.

“Uzskatu, ka sabiedrība pārāk maz zina un izprot procesus, kas saistās ap vienu vārdu “bēglis”, tādējādi padarot šo terminu pārāk vispārīgu un drīzāk mītisku, kas nenoliedzami noved pie pārpratumiem sadzīvē un jau atklātiem diskriminācijas veidiem,” savu motivāciju projekta uzrakstīšanai pauž projekta līdzautore, “Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgā, Anna Audere.

“Mēs esam gatavas dažādos veidos turpināt sadarbību ar skolām, lai izglītotu jauniešus, arī ārpus projekta, kurš patiesībā ir tikai mazs solis pretī lielam mērķim. Paldies Rīgas domes Sabiedrības integrācijas fondam, kurš deva šo iespēju!” saka projekta līdzautore, neformālās izglītības eksperte un apmācītāja, Ieva Grundšteine.

2018. gada 6.novembrī Kaņepes kultūras centrā notika projekta noslēguma pasākums, kurā apmeklētāji varēja noklausīties arī stāstus “bēgļu kurpēs” Dzīvajā bibliotēkā. Dalībnieki, Pēteris Grūbe un Ieva Strapcāne-Abbas, pastāstīja par savu profesionālo pieredzi bēgļu nometnēs ārpus Latvijas. Būdami tālu prom no mājām, dažādos laika periodos un pasaules malās viņi ieņēma būtisku lomu bēgļu nometnes bērnu ikdienā. Tāpat ar saviem stāstiem par būšanu bēgļu kurpēs dalījās puiši no Krievijas, kas meklē patvērumu Latvijā.

Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projektu atbalstīja Elīna Brasliņa.

"DZĪVĀ BIBLIOTĒKA” ar rīdziniekiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem
2017. gada marts–novembris

Stāsti ir iepazīstināšanas, paskaidrošanas un saziņas rīks. Ne visus stāstus ir iespējams atrast grāmatās. Nereti visinteresantākie stāsti ir līdzcilvēkiem, un daudzus no tiem varēja uzzināt “Gribu palīdzēt bēgļiem” Dzīvajā bibliotēkā. Divu gadu laikā notikuši 11 pasākumi, kuros ar saviem stāstiem dalījās cilvēki no visdažādākajām pasaules vietām, ar šīm sarunām nojaucot mākslīgi uzcelto barjeru starp “mēs” un “viņi” un palīdzot saredzēt kopīgo un vispārcilvēcisko.

Dzīvā bibliotēka deva iespēju izskanēt dzīvesstāstiem — par ceļu, par būšanu kustībā, par cerību. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks atstājis savu izcelsmes valsti brīvprātīgi vai arī tam piespiedu kārtā nācies doties prom, ceļā un jaunajā dzīves vietā ir sastopami neskaitāmi izaicinājumi. Ko Tev nācies upurēt, lai varētu veikt šo ceļojumu? Kā no jauna izveidot savu dzīvi nepazīstamā valstī? Kā Tu pielāgo savus sapņus jaunajai videi? Kāds ēdiens Tev visvairāk pietrūkst? Kuras ir dīvainākās latviešu īpašības? Runātāji no dažādām valstīm — Gambijas, Eritrejas, Irākas, Sīrijas, Afganistānas, Turcijas, Krievijas, Vācijas, Kanādas, Taivānas un Latvijas — dalījās ar savām atbildēm uz šiem un citiem jautājumiem. Skanēja dažādas valodas, intonācijas, smiekli un izsaucieni, un jautājumi nebeidza izskanēt pat pauzēs. Ikviens vēlējās uzzināt vairāk, un, iespējams, tieši tāpēc vairāki apmeklētāji piedalījās vairākos Dzīvās bibliotēkas pasākumos.

Uzskatām, ka iespēja personīgi sastapt patvēruma meklētājus un bēgļus draudzīgā atmosfērā, apspriežot tēmas par ikdienas dzīvi vai veikto ceļu nedrošos vai kara apstākļos, veicina izpratni par cilvēku dažādajām pieredzēm un var palīdzēt pašam noformulēt savu nostāju, neskatoties uz plaši izplatītajiem aizspriedumiem.

Dzīvās bibliotēkas pasākumu noslēgumā notika kopīga saruna, kurā ikvienam apmeklētājam bija iespēja dalīties ar gūtajiem iespaidiem un sajūtām. Izskanējušās atbildes liecināja, ka Dzīvās bibliotēkas radīja iekļaujošu un atvērtu vidi visiem.
Pasākumi norisinājās Kaņepes Kultūras centra atbalstu. 2017.gadā 8 no tiem līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programma.

EGILS GRASMANIS TEDxRiga 2016 par bēgļa uzņemšanu savās mājās

PIPARKŪKU CEPŠANA
2015. gada decembris
Gribu palīdzēt bēgļiem brīvprātīgie organizē pasākumu “Piparkūku cepšana”, lai mazinātu aizspriedumus pret bēgļiem.

GPB īsteno projektu, kas sekmēs aktīvas brīvprātīgo komandas izveidi

Organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem” (turpmāk – GPB) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (turpmāk - SIF) no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim īsteno projektu “GPB Brīvprātīgo komandas izveide”. Projekta mērķis ir izveidot aktīvu brīvprātīgo komandu 13 cilvēku sastāvā un izstrādāt brīvprātīgā darba pamatprogrammu, saskaņā ar kuru brīvprātīgie iesaistīsies GPB darbā un palīdzēs īstenot organizācijas mērķus. Projekts vērsts uz atbalsta sniegšanu personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā.

Kopš 2016. gada ieviestie uzlabojumi Latvijas patvēruma un integrācijas sistēmās, piemēram, valsts nodrošinātie sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumi patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, ir devuši zināmus rezultātus. Tomēr lielākā daļa (72%) starptautiskās aizsardzības saņēmēju joprojām pamet Latviju, nespējot nodrošināt sev “normālu” dzīvi. Aizbraukšana saistīta gan ar integrācijas sistēmas trūkumiem, gan arī ar sabiedrības neizpratni par bēgļu situāciju pasaulē un no tās izrietošo noraidošo attieksmi pret bēgļiem.

Projekta īstenošanas rezultātā aktīva brīvprātīgo komanda strādās starptautiskās palīdzības saņēmējiem, kuri visvairāk cieš no sistēmiskajiem trūkumiem – tiem, kuri atgriezti no citām Eiropas Savienības valstīm un/vai vairs nesaņem valsts nodrošinātos mentora pakalpojumus. Sistemātiska aktīvu brīvprātīgo iesaiste ļaus ne tikai efektīvi papildināt cilvēkresursus un sniegt labāku atbalstu pēc iespējas lielākam atbalstāmo skaitam, bet arī veicinās tādu integrācijas iniciatīvu aizsākšanos, kas var ilgtermiņā turpināties patstāvīgi, bez īpašas valsts un pašvaldību iestāžu iesaistes. Projekta laikā brīvprātīgie saņems arī nepieciešamās apmācības, kas dos iespēju konkurēt darba tirgū.
Aktīvas GPB brīvprātīgo komandas izveidošana sniegs ieguldījumu sabiedrības integrācijas procesā kopumā, veicinot bēgļu un vietējo cilvēku sastapšanos un sadarbību un pastarpināti vairojot sabiedrības atvērtību pret jaunpienācējiem, savstarpējo uzticēšanos un saliedētību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

GBP sadarbībā ar ANO

“Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs no 2019. gada septembra līdz 2020. gada nogalei īsteno projektu starptautiskās aizsardzības saņēmēju atbalstam “Supporting refugees integration through Latvian grassroots refugee-inclusion groups”.

Tā ietvaros tiek sniegta palīdzība cilvēkiem, kuri ir atgriezušies Latvijā vai kuriem ir beidzies valsts nodrošinātais integrācijas mehānisms (1 gads pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas), bet palīdzība tomēr vēl ir nepieciešama. Praktiskā darba pieredze ar iepriekšminētajām mērķgrupām ļauj saskatīt integrācijas sistēmas trūkumus, savukārt sadarbībā ar formāliem un neformāliem integrācijas sistēmas dalībniekiem arī meklēt konstruktīvus un ilgtspējīgus risinājumus. Šeit liela nozīme ir projekta ietvaros izveidotajai starp visiem integrācijā iesaistītajiem: gan valsts institūcijām, gan NVO, gan vietējām kopienām, aktīvistu grupām, individuāliem brīvprātīgajiem, privātiem uzņēmumiem u.c.