Slide 3
Gribu palīdzēt bēgļiem
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

“Gribu palīdzēt bēgļiem” ir kustība, kas ar brīvprātīgo palīdzību sniedz tūlītēju palīdzību grūtībās nokļuvušajiem patvēruma meklētājiem.

Atbalstām starptautiskās aizsardzības saņēmējus gan ar praktisku, gan sociālo jautājumu risināšanu un veicinām viņu sistēmisku iekļaušanos Latvijā.

Aktualitātes

Mūsu mērķi:

  • Veicināt visaptverošas, tālredzīgas un sistēmiskas pieejas izveidi starptautiskās palīdzības saņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem – radīt un iedzīvināt vienotu pieeju sociālajiem, darba vides un uz tiesībām balstītiem pakalpojumiem, lai SAS iekļaušanās Latvijas sabiedrībā būtu maksimāli vienkārša, t.i., bez procesa radītiem šķēršļiem.
  • Uzturēt regulāru ilgtermiņa sadarbību ar starptautiskajām cilvēktiesību un SAS palīdzības institūcijām un nevaldības organizācijām, lai panāktu praktisku un finansiālu atbalstu un savstarpēju sadarbību, nodrošinātu interešu aizstāvību un veicinātu sabiedrības izpratni par SAS vajadzībām.
  • Uzturēt paplašinātu, aktīvu nevaldības organizāciju partneru loku, lai stiprinātu GPB un nevaldības sektora kapacitāti, efektīgāk darbotos interešu aizstāvībā, sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus lielākam skaitam SAS un veidotu iekļaujošu sabiedrību.
  • Veicināt politikas veidotāju atbildību un sapratni par SAS interesēm un vajadzībām un ar tām saistītiem cilvēktiesību jautājumiem, par sarežģītu jautājumu iespējamiem risinājumiem un par SAS kā Latvijas sabiedrības daudzveidību stiprinošu elementu, kas var veicināt Latvijas attīstību.
  • Veicināt iekļaujošas un neitrālas valodas un vizuālas komunikācijas izmantošanu, izskaužot apslēptus vai neapzinātus aizspriedumus.
Scroll to Top