Atbalsts starptautiskās aizsardzības saņēmējiem sadarbībā ar UNHCR

2019. gada septembris līdz 2020. gada decembris.


“Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar ANO Bēgļu aģentūras pārstāvniecību Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs īsteno projektu starptautiskās aizsardzības saņēmēju atbalstam “Supporting refugees integration through Latvian grassroots refugee-inclusion groups”. Ar projekta atbalstu kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniedz palīdzību starptautiskās palīdzības saņēmējiem, kuri ir atgriezušies Latvijā vai kuriem ir beidzies valsts nodrošinātais integrācijas mehānisms (1 gads pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas), bet palīdzība tomēr vēl ir nepieciešama. Praktiskā darba pieredze ar šīm mērķgrupām ļauj kustībai saskatīt integrācijas sistēmas trūkumus, savukārt sadarbībā ar formāliem un neformāliem integrācijas sistēmas dalībniekiem meklēt konstruktīvus un ilgtspējīgus risinājumus. Šeit liela nozīme ir projekta
laikā izveidotajai sadarbībai ar integrācijā iesaistītajiem: valsts institūcijām, NVO, vietējām kopienām, aktīvistu grupām, individuāliem brīvprātīgajiem, privātiem uzņēmumiem (tajā skaitā, Latvijas Sarkanais krusts, Otrā elpa, Make Room, Patvērums “Drošā Māja” un tā izveidotā Dialoga platformu, biedrība ArtScape Lietuvā, Swedbank, Latvijas Cilvēktiesību centrs, Tiesībsarga birojs, kā arī Rīgas domes deputāti no partijām Attīstībai/Par! un Progresīvie).

Daži piemēri, ko kustība ar projekta atbalstu veic – sniedzam palīdzību starptautiskās
palīdzības saņēmējiem piekļuvei pašvaldību atbalsta sistēmai, darba meklējumos, latviešu valodas apguvē un medicīnas pakalpojumu saņemšanā, finansiāli varam palīdzēt tiem, kuriem nav piekļuves valsts un/vai pašvaldības pabalstiem, un sniedzam praktisku un emocionālu atbalstu jebkurā dzīves situācijā (piemēram, atrast rudens/ziemas drēbes, emocionāli atbalstīt tos, kuri ir ģimenes apvienošanas procesā vai arī tikai gaida uz to, atbalstošas sarunas diskriminācijas gadījumos). Tāpat sniedzam informāciju par ierobežojumiem un piesardzības pasākumiem Covid-19 pandēmijas laikā, piemēram, whatsapp grupās arābu un dari valodās, kā arī nepieciešamo atbalstu sejasmaskunodrošināšanā. Vienlaikus piesaistām arī citus pakalpojumus, piemēram, kad ir nepieciešams tulks.
 
Izmantojot projektā iegūto pieredzi, esam noformulējuši konkrētus secinājumus par to, kā darbojas migrantu integrācijas sistēma Latvijā un kādi ir lielākie izaicinājumi starptautiskās aizsardzības saņēmējiem piedāvāto pakalpojumu un atbalsta saņemšanā, kas mums ļauj veiksmīgāk iesaistīties starptautiskās aizsardzības saņēmēju vajadzību nodrošināšanā un
interešu pārstāvniecībā. Līdz 2020.gada oktobrim atbalsts ir sniegts piecdesmit sešām
personām.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: