ANO Cilvēktiesību padomes īpašā ziņotāja pauž bažas par ierosināto krimināllietu pret GPB pārstāvjiem

ANO Cilvēktiesību padomes īpašā ziņotāja cilvēktiesību aizstāvju jautājumos Mērija Lovlora (Mary Lawlor) paudusi bažas par krimināllietu, kas ierosināta pret biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem un ilgstošo ārkārtas situāciju pie Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Īpašā ziņotāja Lovlora publiskojusi saziņu ar Latvijas valdību par krimināllietu, kas ierosināta pret biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāvjiem Ievu Raubiško un Egilu Grasmani. Vēstulē Latvijas valdībai, ko līdz ar Mēriju Lovloru parakstījuši arī ANO īpašais ziņotājs migrantu cilvēktiesību jautājumos Felipe Gonzaless Moraless (Felipe González Morales) un neatkarīgais eksperts cilvēktiesību un starptautiskās solidaritātes jautājumos Obiora C. Okafors (Obiora C. Okafor), paustas bažas, ka kriminālprocess pret biedrības pārstāvjiem ierosināts dēļ viņu leģitīmiem centieniem aizstāvēt patvēruma meklētāju tiesības. 

Tāpat ANO īpašie ziņotāji izsaka nopietnas bažas par ilgstošo ārkārtas situāciju pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas pārkāpj tiesības uz patvērumu, un būtiski mazina cilvēktiesību aizstāvju iespējas sekot tiesību ievērošanai pierobežas teritorijā.

Vēstules autori vērš uzmanību uz Latvijai saistošās Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem 3. pantu, kas liedz izraidīt personu uz citu valsti (šai gadījumā Baltkrieviju), ja ir pamats domāt, ka šajā valstī personai varētu draudēt spīdzināšana, cita veida nepienācīga apiešanās vai nelabojams kaitējums. 

Tāpat ANO īpašie ziņotāji uzsver, ka Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kam Latvija pievienojās 1992. gadā, liedz tādu likumu pieņemšanu, kas paredz personu kolektīvu izraidīšanu no valsts. Vēstules autori arī norāda, ka pakta 6. pants garantē tiesības uz dzīvību visiem cilvēkiem neatkarīgi no jebkādām atšķirībām. Saskaņā ar šo pantu, valstīm jāsniedz īpaša aizsardzība tādām ievainojamām personām kā bērni, pārvietotas personas, patvēruma meklētāji, bēgļi un bezvalstnieki. 

Biedrībai  “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir zināmi vairāki gadījumi, kad Latvijā nav tikuši ielaisti bērni ar vecākiem un arī nepavadīti nepilngadīgi cilvēki, kas mēģinājuši šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Biedrība Vēlas atkārtoti uzsvērt, ka ārkārtas situācija būtiski ierobežo neatkarīgas novērošanas un humānās palīdzības sniegšanas iespējas un raisa bažas par necaurspīdīgām valsts praksēm un iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem slepenības režīmā.

Šis materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu EEZ un Norvēģijas grantu programmā “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: