Noslēdzies projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”, kura īstenošanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”.


Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu realizēja no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, īstenojot projekta uzstādīto mērķi – nepārtrauktu informatīvā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, uzturot regulāri atjaunotus un drošus resursus, kas precīzi informē par valsts,
pašvaldību un NVO piedāvātajiem atbalstiem un pakalpojumiem.

Pateicoties finansiālajam atbalstam, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā laikā paveica:

 1. Informatīvo tīmekļvietņu – palidziukrainai.lv/ukraine-latvia.com; palidzibaskarte.lv/kartadopomogy.lv; podiyi.lv; majasbegliem.lv uzturēšanu, uzlabošanu un aktuālās informācijas papildināšanu, lai nodrošinātu informatīvā atbalsta darbības nepārtrauktību un atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.
 2. Trīs nozīmīgu kampaņu īstenošanu:
  Mobilly #WhiteFriday akcija ir atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās drudzim, un tā palīdz izcelt labos darbus, kurus, par spīti ikdienas izaicinājumiem, veic dažādas organizācijas, kā arī uzsver maza, bet regulāra ziedojuma nozīmi to darbības veicināšanā un nodrošināšanā. Akcijā aicinājām atbalstīt mūsu iniciatīvu – sasildīt Ukrainas bēgļus Latvijā, piemēram, ar siltu tēju uz robežas, katliņu vai arī ar segu jaunajā mājvietā.
  • Sadarbībā ar biedrību “Tavi draugi” un Izglītības un zinātnes ministriju tika realizēta kampaņa Tikšanās ar vecākiem par izglītības jautājumiem Latvijas skolās, kuras mērķis bija iepazīstināt Ukrainas civiliedzīvotājus ar Latvijas izglītības sistēmas darbību.
  • Bet, lai palielinātu vietnes www.majasbegliem.lv apmeklētāju skaitu, īstenota reklāmas kampaņa GPB Facebook un Instagram kontos.
 3. Projekta ietvaros īstenots pasākums “NVO koordinācijas tīkla pieredzes apmaiņa”. Nevalstisko organizāciju koordinācijas tīkla pieredzes apmaiņas seminārs notika 2022. gada 1. – 2. decembrī Priekuļos. Semināra tika rīkots ar mērķi, lai uzlabotu kopīgu brīvprātīgā darba koordinēšanu, informācijas apmaiņu starp organizācijām, veicinātu saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī lai palielinātu tīklā iesaistīto kapacitāti un efektivitāti. Semināra galvenās sarunu tēmas – atbalsta kvalitātes uzlabošana, pakalpojumu pilnveidošana, nākotnes krīžu risināšanas gatavība un sektora kapacitātes stiprināšana.
 4. Lai spētu nodrošināt biedrības darbības nepartrauktību, profesionālo motivāciju, kā arī uzlabotu darbu vides kvalitāti tika īstenotas supervīziju sesijas sertificēta supervīzora vadībā.
 5. Projekta laikā uzsākta tiešsaistes brīvprātīgo mācības sistēmas izveide, radot platformu, kurā pieejamas gan teorētiskās, gan praktiskās video lekcijas par šādām tēmām:
  • Ko dara biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” un kā bēgļus var atbalstīt brīvprātīgie;
  • Pirmā palīdzība;
  • Cilvēku tirdzniecības risku atpazīšana un novēršana;
  • Informatīvie resursi darbā ar Ukrainas bēgļiem.
  Tā ir lieliska iespēja brīvprātīgajiem apgūt nepieciešamās pamatzināšanas vienuviet!

_

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: