Aicinām rīkoties, lai novērstu veselības un dzīvības apdraudējumu cilvēkiem pie Latvijas-Baltkrievijas robežas

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir iepazinusies ar šodien, 2022. gada 20. decembrī, Valsts robežsardzes mājaslapā publicēto ziņu[1] par divu Afganistānas pilsoņu pārvietošanu pāri Latvijas – Baltkrievijas robežai un Latvijas robežsargu rīcību, nogādājot abus migrantus slimnīcā, kur viens no šiem cilvēkiem ar smagu hipotermiju diemžēl mira. Paziņojumā norādīts, ka Latvijas robežsargiem jau iepriekš vairākkārt nācies saukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes, lai sniegtu medicīnisko palīdzību novārgušajiem un nereti apsaldējumus guvušajiem cilvēkiem uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Tāpat uzsvērts, ka: “šāda zvērība no imigrantu un Baltkrievijas varas iestāžu puses ir kategoriski nepieņemama.”

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir vairākkārt vērsusi uzmanību uz to, ka daudzi no cilvēkiem, kas cenšas šķērsot vai šķērso Latvijas – Baltkrievijas robežu tiek vai nu atturēti no robežas šķērsošanas vai piespiedu kārtā virzīti pāri Latvijas robežai uz Baltkrieviju. Tādējādi daudzi no šiem cilvēkiem, tai skaitā arī bērni, jaunieši un sievietes, spiesti dienām un pat nedēļām uzturēties mežā, gūstot apsaldējumus, hipotermiju un citas veselības problēmas. Kad šie cilvēki beidzot tiek uzņemti Latvijas teritorijā un nonāk slimnīcā, tiem ne vienmēr izdodas izvairīties no locekļu amputācijas, un, kā liecina šodien sniegtā informācija, arī bojāejas. 

Vēlamies atkārtoti uzsvērt, ka robežas šķērsošana likumam neatbilstošā veidā neatceļ 1951. gada Ženēvas konvencijā par bēgļa statusu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā nostiprinātās cilvēku tiesības lūgt patvērumu. Tāpat uzsveram, ka personu, kas vēlas lūgt patvērumu, atturēšana no robežas šķērsošanas jeb atgrūšana (angl. pushbacks) ir pretrunā ar minētajām Latvijas starptautiskajām saistībām un ES likumiem. 

Lūdzam Valsts robežsardzi informēt, vai un cik reizes minētie divi Afganistānas pilsoņi pirms viņu iegrūšanas Latvijas teritorijā š.g. 19. decembrī tika atgrūsti no Latvijas robežas vai pārvietoti atpakaļ uz Baltkrieviju pēc nokļūšanas Latvijas teritorijā.

Tāpat vēlamies vērst uzmanību, ka no sniegtā ziņojuma nav skaidrs, kādas zvērības ir veikuši imigranti un vai šiem cilvēkiem bija reāla iespēja sniegt palīdzību citiem cilvēkiem nelaimē.

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” atkārtoti aicina Latvijas valdību atcelt ārkārtas situāciju administratīvajās teritorijās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas paredz personu atgrūšanu no robežas un līdz ar to pārkāpj tiesības uz patvērumu un neizraidīšanas principu. Esam pārliecināti par Latvijas varas iestāžu spējām nodrošināt patvēruma pieteikumu pieņemšanu un izvērtēšanu arī pašreizējā saspringtajā drošības situācijā.

Šis materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalastu EEZ un Norvēģijas grantu programmā “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem.”


[1]“Robežsargi sniedz palīdzību pāri valsts robežai nelikumīgi nogādātiem cilvēkiem ar kritisku veselības stāvokli”, https://www.rs.gov.lv/lv/jaunums/robezsargi-sniedz-palidzibu-pari-valsts-robezai-nelikumigi-nogadatiem-cilvekiem-ar-kritisku-veselibas-stavokli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: