Tiesības uz patvērumu ir cilvēktiesības

10. decembris ir Starptautiskā cilvēktiesību diena, kurā atceramies dienu, kad pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem Apvienoto Nāciju Organizācija pieņēma Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Cilvēktiesību deklarācijā ir nostiprinātas arī tiesības uz patvērumu. 

Kopš 2021. gada vasaras patvērumu Latvijā tiecas lūgt arī cilvēki, kas pie Latvijas robežas nonākuši no Baltkrievijas puses. Liela daļa šo cilvēku tikuši daudzkārt atturēti no robežas šķērsošanas vai atgriezti Baltkrievijā, no kurienes tie atkal piespiedu kārtā virzīti pāri Latvijas robežai. Starp šiem cilvēkiem ir arī ģimenes ar bērniem, nepilngadīgi jaunieši un ievainojamu grupu pārstāvji. Iestājoties ziemai, migranti tiek pakļauti arvien lielākam veselības un arī dzīvības apdraudējumam.

Vēlamies uzsvērt, ka robežas šķērsošana likumam neatbilstošā veidā neatceļ cilvēku tiesības lūgt patvērumu. Tāpat uzsveram, ka personu, kas vēlas lūgt patvērumu, atturēšana no robežas šķērsošanas jeb atgrūšana (angl. pushbacks) ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām un ES likumiem. 

Šodien, Starptautiskajā cilvēktiesību dienā, biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina Latvijas valdību atcelt ārkārtas situāciju administratīvajās teritorijās pie Latvijas-Baltkrievijas robežas, lai, ievērojot patvēruma tiesības un neizraidīšanas principu, dotu iespēju pie Latvijas-Baltkrievijas robežas nonākušajiem trešo valstu pilsoņiem pieteikties patvērumam arī pašreizējā saspringtajā drošības situācijā. Aicinām veikt rūpīgu individuālo robežšķērsotāju apstākļu izvērtējumu, pievēršot īpašu uzmanību ievainojamām personām, kā arī nepieļaujot personu atgriešanu valstīs, kur tām draud vajāšana un necilvēcīga apiešanās. Tāpat rosinām ļaut medijiem un nevaldības organizācijām piekļuvi migrantiem uz robežas, lai nodrošinātu humāno palīdzību un neatkarīgas novērošanas iespējas. 

Papildu informācija: Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS “Salīdzinošs ziņojums par Lietuvas un Latvijas valdību reakciju uz migrantu pieplūdumu pāri Baltkrievijas robežai 2021.-2022. gadā

Šī preses relīze ir sagatavota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalastu EEZ un Norvēģijas grantu programmā “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: