Kustības ”Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana

Kopš š.g. 1.janvāra, “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu īsteno projektu biedrības darbību pilnveidošanai. Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti, lai nodrošinātu atbalstu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā. Projektā ir paredzētas aktivitātes, kas nodrošinās GPB darbības tālāko attīstību, līdzdalību politikas veidošanas procesā, palīdzēs sekmēt un pilnveidot patvēruma sistēmu Latvijā, atbalstīs pilsoniskās sabiedrības iesaisti praktiskā un aktīvā atbalsta sniegšanā starptautiskās aizsardzības saņēmējiem.

Projekta mērķa grupas ir:

(1) Starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kuri saņem gan tiešu brīvprātīgo atbalstu, gan tiek iesaistīti biedrības aktivitāšu norisē, gan netieši iegūst, ja viņu situācija uzlabosies pilsoniskās sabiedrības iesaistei paradzēto aktivitāšu rezultātā;
(2) Pilsoniski aktīvi iedzīvotāji – aktīvi brīvprātīgo komandas biedri, kuri tiek atlasīti no pieejamās brīvprātīgo datubāzes loka, apmācīti un mērķtiecīgi iesaistīti biedrības darbā;
(3) Pilsoniskā sabiedrība, kas tiek informēta un piedalīsies publiskajos pasākumos, tur uzzinot par brīvprātīgā darba lomu, migrācijas pieredzi, starpkultūru saskarsmes nozīmi un labāk izpratīs starptautiskās aizsardzības saņēmēju izaicinājumus Latvijā;
(4) Nevalstiskās organizācijas, ar kurām tiek veicināta sadarbība un kopīga pieredzes apmaiņa.

GPB īstenotās sabiedrības izpratnes un informēšanas aktivitātes ir paredzētas, lai arī turpmāk sekmētu Latvijas iedzīvotāju izpratni un saskarsmi ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kā arī lai informētu organizācijas atbalstītājus par tās īstenotajiem projektiem un aktivitātēm.

Projekts tiks īstenots no 2023.gada janvāra līdz 2024.gada oktobrim. Kopējais projektam piešķirtais finansējums ir 66 000 EUR.

Aktuālajai informācijai par šo projektu un citām GPB aktivitātēm iespējams sekot līdz Facebook lapā https://www.facebook.com/GPBegliem vai Twitter kontā https://twitter.com/GPBegliem. Sazināties ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” var, rakstot uz gribupalidzetbegliem@gmail.com.

_

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: