Par ilgtermiņa skatījumu uz Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Latvijā

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija (turpmāk – Komisija) 2023. gada 15. marta vēstulē Nr. 111.9/6-39-14/23 Ministru kabinetam lūdza līdz 2023. gada 15. aprīlim iesūtīt Komisijai ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto funkciju īstenošanai saistīto institūciju izvērtējumu par katru atbalsta pasākumu un tā efektivitāti.

Iekšlietu ministrijas sagatavoto atbildes vēstules projektu ar Komisijas lūgto izvērtējumu Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa sēdē. Pēc nevaldības organizāciju priekšlikuma, atbildes vēstulē iekļauta arī informācija par nevaldības organizāciju sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Nevalstiskās organizācijas jau iepriekš vairākkārt vērsušas iesaistīto institūciju, valdības un Saeimas uzmanību, ka ir jāmaina pieeja atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem no reakcijas krīzes situācijā uz visaptverošu uzņemšanas un integrācijas sistēmu, kurā tiek sniegts tāds atbalsts, kas maksimāli ātri ļauj Ukrainas civiliedzīvotājiem iesaistīties pilnvērtīgā dzīvē. Kā būtiskākos jautājumu vēlamies akcentēt izmitināšanu, nodarbinātību, latviešu valodas apguvi, kā arī iekļaušanās pasākumus.

Zemāk iespējams iepazīties ar vēstuli, kas nosūtīta Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai š.g. 15. aprīlī.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: