Palīdzi Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodu!

Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina brīvprātīgos pieteikties un palīdzēt apgūt latviešu valodu Ukrainas kara bēgļiem! Iepriekšēja pieredze valodas mācīšanā ir bonuss, taču sirsnīgi aicinām pieteikties arī tos, kas nekad to nav darījuši.

Valodas mācības notiks trīs dažādu aktivitāšu formātā neformālā gaisotnē:

 – latviešu valodas mācību/sarunu grupu neklātienē;
 – latviešu valodas sarunu klubiņu klātienē;
 – pastaigas pilsētvidē.

Pieteikties iespējams šeit: https://forms.gle/mREx34PjNa7Y48iu9

Uzzini vairāk, kas plānots visās trīs aktivitātēs, izlasot aprakstu zemāk. Ja rodas jautājumi, droši raksti mums uz valoda@gribupalidzetbegliem.lv!


Latviešu valodas mācību/sarunu grupu neklātienē

Neklātienes latviešu valodas mācību/sarunu grupiņas sāksies jūlijā, un kopā būs 10 nodarbības.

Ir paredzētas divu veidu grupas:

1) neformālu sarunu grupas valodas trenēšanai un uzlabošanai;
2) mācību grupas valodas pakāpeniskai, strukturētai apguvei.

Nodarbības notiks jūsu izvēlētā tiešsaistes sanāksmju platformā (MS Teams, Zoom utt.); vēlamais nodarbības ilgums – 1 stunda. Aptuvenais grupas lielums – 5 cilvēki, taču tas nepieciešamības gadījumā var tikt pielāgots.

Valodas apguvei tiks izmantoti publiski pieejamie Latviešu valodas aģentūras materiāli, citi paša rīcībā esoši materiāli, organizācijai “Gribu palīdzēt bēgļiem” pieejamie materiāli.

Pēc latviešu valodas kursa apguves netiks izsniegts valodas apguves sertifikāts, kursi paredzēti brīvprātīgai valodas apguvei un sarunvalodas treniņiem.

Latviešu valodas sarunu klubiņu klātienē

Sarunu klubiņš ir neformāls mācību formāts, kurā Ukrainas civiliedzīvotāji kopā ar sarunu klubiņa vadītāju klātienē sarunāsies par pašu izvēlētiem tematiem, lai kopīgi praktizētu savas latviešu valodas prasmes.

Neformālais formāts paredz, ka nodarbību vada paši dalībnieki – sarunu tematus pielāgo viņu ikdienā nepieciešamajam vārdu krājumam, vajadzībām un vēlmēm. Taču sarunu klubiņa vadītājam ir vēlams sagatavot kādas spēles vai aktivitātes, lai iedrošinātu dalībniekus atvērties, uzdrošināties runāt un piedalīties.

Sarunu klubiņš klātienē sāksies ap jūlija vidu un tas notiks vienu reizi nedēļā – kopā būs 10 nodarbības, taču organizēsim biežāk, ja būs atsaucība. Mēs meklējam brīvprātīgos, kas labprāt novadītu vienu vai vairākas sarunu klubiņa nodarbības.

Sarunu klubiņa vadītājam nepieciešams pārvaldīt krievu vai ukraiņu valodu, jo daudzu Ukrainas civiliedzīvotāju latviešu valodas zināšanas ir iesācēja līmenī un būs nepieciešams tulkot un skaidrot.

Pastaigas pilsētvidē

Pastaigas pilsētvidē ir trešais aktivitātes veids Ukrainas civiliedzīvotājiem, kādā piedāvājam mācīties runāt un klausīties latviešu valodā vienlaikus iepazīstot Rīgu.

Mēs meklējam brīvprātīgos, kas labi pārvalda latviešu un krievu vai ukraiņu valodu un var novadīt vismaz vienu ekskursiju. Pastaigu laiku pielāgosim vadītāju iespējām.

Ja jūs vēlaties iesaistīties, tad aizpildiet anketu un mēs sazināsimies ar jums! Sadarbības gadījumā ar jums tiks noslēgts brīvprātīgā darba līgums. E-pasts saziņai un jautājumiem ir valoda@gribupalidzetbegliem.lv.

Projektu līdzfinansē Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: