“Gribu palīdzēt bēgļiem” īstenotie projekti

Cilvēktiesības visiem

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Tā mērķis ir starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesību aizstāvība un vietējo iedzīvotāju izpratnes par cilvēktiesībām veicināšana Latvijā. Projekta laikā tiek īstenotas četras savstarpēji saistītas aktivitātes.

Divas no tām – migrācijai un kultūru daudzveidībai veltīts Kultūras festivāls un “Badiju” – draugu atbalsta programma – veicinās starpkultūru dialogu un sabiedrības informētību par cilvēktiesībām, īpaši par patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesībām. Divas citas aktivitātes ir vērstas uz cilvēktiesību pārkāpumu un diskriminācijas upuru aizstāvību, kā arī plašāku patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju interešu aizstāvību Latvijas sabiedrībā.

Projekts norisinās no 2022. gada septembra līdz 2023. gada martam.

Kopējais projekta finansējums ir 104 984,80 EUR.

“Julia Taft Refugee Fund” grants

Biedrībai “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbībā ar “Julia Taft Refugee Fund” īstenotā projekta galvenais mērķis ir nodrošināt bēgļu ģimenēm mājokli uz pusgadu, apmaksājot īri un komunālos maksājumus, lai ģimene šajā laikā varētu apgūt latviešu valodu un uzsākt darba meklēšanu, tādējādi atvieglojot ģimenes integrēšanos Latvijas sabiedrībā. 

Projekta laikā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada februārim, GPB pusgadu atbalsta ģimenes integrācijas procesā, cieši sadarbojoties un kontaktējoties ar pašu ģimeni.

Kopējais projekta finansējums ir 24 000 USD.

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības stiprināšana

Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbības kapacitāti, lai nodrošinātu atbalstu starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā. Projektā norisinās aktivitātes, kas nodrošina GPB darbības stiprināšanu, līdzdalību politikas veidošanas procesā, kas palīdz sekmēt un pilnveidot patvēruma sistēmu Latvijā, kā arī atbalsta pilsoniskās sabiedrības iesaisti praktiskā un aktīvā atbalsta sniegšanā starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. GPB īstenotās sabiedrības izpratnes un informēšanas aktivitātes ir paredzētas, lai arī turpmāk sekmētu Latvijas iedzīvotāju izpratni par un saskarsmi ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem un informētu organizācijas atbalstītājus par īstenotajiem projektiem un aktivitātēm.

Projekts norisinās no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada oktobrim.

Tā finansējuma apjoms 2022. gadā ir 33 000 EUR.

Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir koordinēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī nodrošināt regulāri atjauninātu informāciju Latvijas iedzīvotājiem un cilvēkiem no Ukrainas Latvijā par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām. 

Kopējais projekta finansējums ir 9 997,81 EUR.

Brīvprātīgo iesaiste palīdzības koordinācijā Ukrainas kara bēgļu atbalstam

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenoja projektu, iesaistot brīvprātīgo palīdzību Ukrainas kara bēgļu atbalstam. Projekta mērķis bija veicināt drošu un sabiedrībai vērtīgu Facebook grupas “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbību. Facebook grupa ir lieliska platforma, lai efektīvi cilvēkus informētu par aktuālāko attiecībā uz palīdzību bēgļiem Latvijā. Daudzi, kas bēg no Ukrainas, informāciju par to, kā iespējams nokļūt Latvijā, ir ieguvuši tieši no grupā ievietotās informācijas vai komunikācijā ar tās moderatoriem. 

Kopējais projekta finansējums ir 9 995,48 EUR. 

Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem

Projektu līdzfinansē Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programma.
Mērķis ir palīdzēt Ukrainas bēgļiem Latvijā apgūt latviešu valodu. Valodas mācības notika trīs dažādu aktivitāšu formātā neformālā gaisotnē:

  • latviešu valodas mācību/sarunu grupu neklātienē;
  • latviešu valodas sarunu klubiņu klātienē;
  • pastaigas pilsētvidē.

Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” īsteno projektu no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, kura mērķis ir nepārtraukta informatīvā atbalsta nodrošināšana Ukrainas bēgļiem Latvijā, uzturot regulāri atjaunotus un drošus resursus, kas precīzi informē par valsts, pašvaldību un NVO piedāvāto atbalstu un pakalpojumiem. “Gribu palīdzēt bēgļiem” nodrošina informācijas apmaiņas koordināciju starp nevalstisko sektoru, pilsoniski aktīvu cilvēkresursu un ziedojumu piesaisti, speciālistu piesaisti pakalpojumu nodrošināšanai, darbinieku/brīvprātīgo motivācijas uzturēšanu u.c. darbību īstenošanu, kas vajadzīgas atbalsta nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.  

Projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 30 000,00 EUR.


Aktualitātes

Noslēdzies projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”, kura īstenošanu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”. Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu realizēja no 2022. gada 26. jūlija līdz 2022. gada 31. decembrim, īstenojot projekta uzstādīto mērķi -…

Projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”

Kopš 2022.gada karadarbības sākuma Ukrainā, “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir bijusi krīzes risinājumu epicentrā Latvijā – jau no pirmās dienas veidojot un uzturot informācijas vietnes, koordinējot uzņēmumu, NVO un privātpersonu datubāzi ar palīdzības sniedzējiem, koordinējot brīvprātīgo komandas atbalsta sniegšanā, koordinējot transporta atbalstu, darbojoties uz vietas atbalsta centrā Rīgā, koordinējot NVO tīkla darbību kopīgai atbalsta un humānas…

Atbalsti Ukrainas bēgļus Latvijā ziedojumu akcijā #WhiteFriday

Šogad jau ceturto reizi norisinās Mobilly un Ziedot.lv Vislatvijas ziedošanas akcija #WhiteFriday.  Akcijā aicinām atbalstīt mūsu iniciatīvu – sasildīt Ukrainas bēgļus Latvijā, piemēram, ar siltu tēju uz robežas, katliņu vai arī ar segu jaunajā mājvietā. Ja vēlies atbalstīt iniciatīvu, to ātri un ērti iespējams izdarīt Mobilly aplikācijā. Ļoti novērtēsim Tavu atbalstu! Plašāka informācija par ziedošanas…

Noslēdzies projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītais trīs mēnešu ilgais projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”. Pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu finansiālajam atbalstam, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā laikā nodrošināja: 1) Nevalstisko organizāciju informācijas punkta darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Kaļķu iela 1, 2. stāvs), kur sniegta aktuālākā informāciju…

Nepilnu trīs mēnešu laikā – atbalstīti ap 8700 cilvēku NVO informācijas punktā

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu nodrošina informatīvo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Viena no informatīvā atbalsta aktivitātēm ir Nevalstisko organizāciju informācijas punkts Vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgā (Kaļķu ielā 1, 2.stāvā). Informācijas punktā katru darba dienu no 9:00 līdz 18:00 strādā brīvprātīgie, kas sniedz atbildes uz Ukrainas atbalsta centra apmeklētāju jautājumiem par…

Ukrainas bēgļu atbalstam izveidots jauns portāls – majasbegliem.lv

Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem vieglāk atrast mājokli Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” izveidojusi portālu majasbegliem.lv. Portālā aicinām pieteikt mājokļus, kuri pieejami Ukrainas cilvēkiem īrei vai bez maksas. Tāpat portālā pieejama praktiska informācija par mājokļa īres jautājumiem. Visi materiāli sagatavoti latviešu un ukraiņu valodās.Portāls majasbegliem.lv dod iespēju izīrētājiem ievietot bezmaksas sludinājumus un sasniegt ar mājokļu piedāvājumu tieši Ukrainas bēgļus,…

Sākusies projekta “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā” īstenošana

Ņemot vērā karu Ukrainā un straujo Ukrainas bēgļu skaita palielināšanos Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar EEZ un Norvēģijas grantu finansiālu projekta atbalstu, turpina veikt aktīvu un precīzu Latvijas iedzīvotāju un Ukrainas bēgļu informēšanu. Projekta mērķis ir koordinēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī nodrošināt regulāri atjauninātu informāciju Latvijas iedzīvotājiem un cilvēkiem no…

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: