Covid-19 radītie izaicinājumi

Bēgļu un alternatīvā statusa turētāju ģimenes Covid-19 infekcijas ierobežojumu periodā saskārās ar tādiem pašiem izaicinājumiem kā pārējie Latvijas iedzīvotāji — nepieciešamību pēc atbilstošas datortehnikas un prasmēm to lietot attālinātās mācībās, kā arī spēju uzturēt bērnu un jauniešu motivāciju mācīties mājsēdes apstākļos – nereti ierobežotā telpā un ciešā saskarē ar pārējiem ģimenes locekļiem.

Tomēr bēgļu un alternatīvā statusa ieguvēju ģimenēs mācību izaicinājumus būtiski pastiprināja gan nepietiekamās latviešu valodas zināšanas, gan kopējā nedrošības sajūta dzīvojot vēl nepilnīgi iepazītā vidē un bez pietiekamām sociālām saitēm, kā arī – vairumā gadījumu – bez pietiekamiem ienākumiem. Šo ģimeņu problēmas pārsvarā tika risinātas individuālā kārtā. Piemēram, mācībām nepieciešamie datori dažām ģimenēm ar alternatīvo statusu tika sagādāti ar privātu ziedotāju un nevalstisko organizāciju palīdzību, savukārt ģimenes ar bēgļa statusu tos varēja nodrošināt pašas, izmantojot vienreizējo 500 EUR pabalstu.

Pedagoga palīga atbalsts skolēniem ar starptautiskās aizsardzības statusu nav pietiekams, lai apgūtu valodu gana labā līmenī un spētu izsekot mācību vielai, it īpaši vecākajās klasēs. Turklāt bērniem nav iespējas apgūt tikai latviešu valodu, pirms sākt mācīties citus priekšmetus. Ja bērnam ir kāds papildu atbalsts, tad tas ir tikai un vienīgi pateicoties atsevišķu pedagogu un skolu entuziasmam, kā arī nevalstiskajām organizācijām.

No 2021. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam skolēniem ar bēgļa vai alternatīvo statusu bija pieejams pedagoģiskais atbalsts attālināto mācību procesā, ko piedāvā biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” projekta “Droši būt, droši mācīties” ietvaros, bet, diemžēl, šis projekts neturpinājās. Sadarbībā ar Dialoga Platformu (Biedrība “Patvērums “Drošā Māja””) turpinām interešu aizstāvības darbu, lai panāktu, ka starptautisko aizsardzību saņēmušie bērni varētu iegūt vajadzībām atbilstošu atbalstu, kas nodrošinātu ne tikai formālu, bet reālu mācību vielas apguvi.

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOFonds2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: