Mājokļa nodrošināšanas problēmas cilvēkiem ar bēgļa/alternatīvo statusu

Covid-19 pandēmija īpaši spilgti izgaismoja mājokļa nodrošināšanas problēmu cilvēkiem ar bēgļa/alternatīvo statusu. Sniedzot atbalstu bēgļiem un alternatīvā statusa turētājiem, biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” darba gaitā ir daudzkārt pārliecinājusies, ka galvenie šķēršļi mājokļa iegūšanā ir līdzekļu trūkums, jo īpaši drošības depozīta iemaksai, kā arī aizspriedumi sabiedrībā. 

Atkārtoti uzsveram, ka pastāvīgas mītnes trūkums kavē iespēju deklarēt dzīvesvietu un saņemt pastāvīgu pašvaldību atbalstu, līdz ir iespējams apgūt valodu un iekārtoties darba vietā. Vienreizējais pabalsts, ko var saņemt personas bez deklarētas dzīvesvietas, nav pietiekams, lai segtu sākotnējās mājokļa izmaksas. Ja starptautisko aizsardzības saņēmēju ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem Rīgā var pretendēt uz uzturēšanos īslaicīgās uzturēšanās mītnēs, tad personām, kuras ir vienas vai kurām nav nepilngadīgu bērnu, bieži vien vienīgā iespējamā dzīvesvieta ir hostelis.  Nevar nepieminēt, ka dzīve hosteļos var būt ļoti nedroša un pakļauj jau tā sociāli mazāk aizsargātos cilvēkus ar bēgļa/alternatīvo statusu vēl lielākai nedrošībai.

Tāpēc atkārtoti pateicamies mūsu ziedotājiem, kuru dēl GPB ir iespēja atbalstīt šādas personas, ļaujot tām integrēties pašvaldību atbalsta sistēmā!

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #NVOFonds2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: