Sākusies projekta “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā” īstenošana

Ņemot vērā karu Ukrainā un straujo Ukrainas bēgļu skaita palielināšanos Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar EEZ un Norvēģijas grantu finansiālu projekta atbalstu, turpina veikt aktīvu un precīzu Latvijas iedzīvotāju un Ukrainas bēgļu informēšanu. Projekta mērķis ir koordinēt pilsoniskās sabiedrības iesaisti atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī nodrošināt regulāri atjauninātu informāciju Latvijas iedzīvotājiem un cilvēkiem no Ukrainas Latvijā par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām.

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā ietvaros šobrīd nodrošina:

1) Nevalstisko organizāciju informācijas punkta darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Kaļķu iela 1, 2. stāvs), kur sniedz aktuālāko informāciju par pilsoniskās sabiedrības piedāvātajiem palīdzības veidiem Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā, kā arī iesaista brīvprātīgos palīdzības sniegšanā.

2) Labdarības organizāciju kartes (https://palidzibaskarte.lv/; https://kartadopomogy.lv/) uzturēšanu par iespējām sniegt un saņemt humāno palīdzību visā Latvijā. Katrai palīdzības saņemšanas vietai norādīta tās atrašanās vieta, kādas lietas tur var saņemt/ziedot, darba laiks, kontakti, informācija, vai nepieciešams iepriekš pieteikt savu apmeklējumu. Karte ir pieejama ne tikai latviešu, bet arī ukraiņu, krievu un angļu valodās.

3) Pasākumu kalendāra vietnes (https://www.podiyi.lv) uzturēšanu un informācijas apkopošanu par gaidāmajiem valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizētajiem pasākumiem Ukrainas atbalstam. Kalendārā pasākumus var ievietot valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Kalendārs pieejams latviešu, ukraiņu, krievu un angļu valodās.

4) Informatīvā resursa izveidi, lai risinātu mājokļu pieejamības problēmas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, ļautu Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties un saņemt nepieciešamo informāciju par drošu un likumisku mājokļu izīrēšanu.

Projekta sagaidāmie rezultāti ir koordinēta Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaiste atbalsta sniegšanas iniciatīvās, kā arī regulāri atjaunotas informācijas pieejamība gan palīdzības sniedzējiem, gan saņēmējiem. Informatīvo iniciatīvu uzturēšana vai izveidošana sniedz plašas iespējas iesaistīt Latvijas iedzīvotājus brīvprātīgajā darbā, kultūras pasākumu norisē, ziedošanā, mājokļu izīrēšanā, kā arī citos atbalsta sniegšanas veidos ukraiņiem.

Projektu “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopējais projekta finansējums ir 9 997,81 eiro.

Aktuālajai informācijai par šo projektu un citu nepieciešamo atbalstu iespējams sekot līdzi www.palidziukrainai.lv, kā arī Facebook  grupā: https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv. Sazināties ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” var, rakstot uz gribupalidzetbegliem@gmail.com.

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā. “Gribu palīdzēt bēgļiem” ziedojumu konts: LV24HABA0551041611130.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: