Noderīgs materiāls Ukrainas civiliedzīvotājiem par piesardzības pasākumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību

Gribu palīdzēt bēgļiem un MARTA ir sagatavojuši noderīgu materiālu Ukrainas civiliedzīvotājiem par piesardzības pasākumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību. Materiāls būs aktuāls arī visiem citiem, kuri strādā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Vienmēr jāpievērš uzmanību, ja:
● kāds, izņemot valsts vai pašvaldības iestāžu darbiniekus, darba devēju vai dzīvesvietas izīrētāju, pieprasa uzrādīt dokumentus (personu apliecinošs dokuments ir pamats palīdzības saņemšanai Latvijā, rūpējies par dokumentu drošību, kā arī izveido to kopijas savā mobilajā ierīcē);

● kāds personu apliecinošos dokumentus vēlas uzglabāt pie sevis. Tādas tiesības ir tikai dokumenta izdevējiestādei, tās pilnvarota institūcijai, Valsts robežsardzes pārstāvjiem un Valsts policijai;

● Personu mēģina izolēt no apkārtējiem;

● kāds vēlas paturēt personas saziņas līdzekļus – tālruni, datoru u. tml.;

● Personai pieprasa sniegt pakalpojumus, tostarp seksuālus, lai norēķinātos par sniegto palīdzību;

● kāds sola pārcelšanos uz citu vietu, pieprasot par to samaksu;

● pieņem personu darbā, bet nemaksā algu vai maksā tikai daļu no solītā. Darba līgums vienmēr ir divos eksemplāros, no tiem vienam vienmēr jābūt pie darba ņēmēja;

● ierobežo personas pārvietošanās brīvību.

VIENMĒR IESPĒJAMS ZVANĪT:
110 – tūlītēja policijas palīdzība, diennakts tālrunis
116123 – Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, diennakts tālrunis
67378539 – Centrs MARTA, atbalsts vardarbības un cilvēku tirdzniecības gadījumos, darbdienās no pulksten 10.00 līdz 18.00
www.cietusajiem.lv – atbalsts noziegumos cietušajiem, katru dienu no pulksten 12.00 līdz 22.00 ir pieejams čats; tālrunis 116006 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: