Noslēdzies projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītais trīs mēnešu ilgais projekts “Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā”.

Pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu finansiālajam atbalstam, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā laikā nodrošināja:

1) Nevalstisko organizāciju informācijas punkta darbu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem (Kaļķu iela 1, 2. stāvs), kur sniegta aktuālākā informāciju par pilsoniskās sabiedrības piedāvātajiem palīdzības veidiem Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā, kā arī iesaistīti brīvprātīgie palīdzības sniegšanā. Trīs mēnešos apmācīta un nodarbināta komanda ar 17 brīvprātīgiem, kas darbojās maiņās katru darba dienu (9:00-18:00). 

Informācijas punktā kopumā projekta laikā atbalstu saņēma ap 9000 cilvēku, no kuriem ap 2500 vērsās pēc palīdzības tieši saistībā ar nevalstisko organizāciju piedāvāto atbalstu.

2) Labdarības organizāciju kartes (https://palidzibaskarte.lv/; https://kartadopomogy.lv/) uzturēšanu par iespējām sniegt un saņemt humāno palīdzību visā Latvijā. Kartē ir pieejama atjaunota informācija par vairāk nekā 115 palīdzības sniegšanas/saņemšanas punktiem, norādīta to atrašanās vieta, kādas lietas var saņemt/ziedot, darba laiks, kontakti un informācija, vai nepieciešams iepriekš pieteikt savu apmeklējumu. Karte ir pieejama ne tikai latviešu, bet arī ukraiņu, angļu un krievu valodās.

Mājaslapa ir bijusi īpaši aktuāla Latvijas iedzīvotāju iesaistē dažādu lietu ziedošanā, kas ir nepieciešamas Ukrainas cilvēku iedzīves uzsākšanai Latvijā. Tāpat “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina izmantot karti specifisku lietu ziedošanai, kas šobrīd ir īpaši aktuālas, piemēram, katliem un pannām.
Projekta laikā mājaslapā regulāri atjaunināta informācija, piesaistītas jaunas organizācijas un vieglākai lietošanai ieviesta arī meklēšana funkcija (filtrs).

3) Pasākumu kalendāra vietnes (https://www.podiyi.lv) uzturēšanu un informācijas apkopošanu par gaidāmajiem valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizētajiem kultūras, sporta un kopienas integrācijas pasākumiem. 

Vietne dod iespēju valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām kalendārā ievietot pasākumus, kas paredzēti gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan Ukrainas atbalstam. Kalendāra vietne ir pieejama latviešu, ukraiņu, krievu un angļu valodās. Projekta laikā vietnē ir ievietoti 111 dažādi pasākumi, kas apmeklējami gan tiešsaistē, gan klātienē.

4) Informatīvā resursa izveidi, lai risinātu mājokļu pieejamības problēmas Ukrainas bēgļiem Latvijā, kā arī ļautu Latvijas iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un atvieglotu mājokļa piedāvāšanu izīrēšanai.

Projektā tapis portāls  – www.majasbegliem.lv, kur ir iespējams vienuviet atrast ne tikai vispārēju informāciju par mājokļa īri un praktiskus padomus mājokļa izīrēšanā (“Praktisks ceļvedis mājokļa īrēšanā”), bet arī ievietot savu mājokli izīrēšanai. Portālā ir pieejama aktuāla informācija saistībā ar mājokļu izīrēšanu, piemēram, dzīvokļa īres līgumu paraugi gan latviešu, gan ukraiņu valodā (lejupielādē dokumenta paraugu šeit), kas tapuši sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā Māja’’”. Pieejama arī cita nozīmīga informācija saistībā drošu un likumisku mājokļu izīrēšanu, kā “Finansiālās palīdzības apkopojums” vai ieteikumus Ukrainas kara bēgļu uzņemšanai savās mājās, u.c.  

Lai atbildētu uz jautājumiem, kas ir radušies neskaidrību gadījumā par mājokļa izīrēšanu vai par portālā pieejamo informāciju ir izveidots e-pasts info@majasbegliem.lv, kur var vērsties, lai uzzinātu arī par citām organizācijām, kuras konsultē par mājokļu izīrēšanas jautājumiem.

Aktuālajai informācijai par šīm atbalsta iniciatīvām un citu nepieciešamo atbalstu iespējams sekot līdzi www.palidziukrainai.lv, kā arī Facebook grupā: https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv.
Sazināties ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” var, rakstot uz gribupalidzetbegliem@gmail.com.

_

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā. “Gribu palīdzēt bēgļiem” ziedojumu konts: LV24HABA0551041611130.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: