Noslēdzies projekts “Brīvprātīgo iesaiste Facebook grupas “Gribu palīdzēt bēgļiem” koordinācijā Ukrainas kara bēgļu atbalstam #NVObrivpratigie2022”

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu īstenoja projektu, iesaistot brīvprātīgo palīdzību Ukrainas kara bēgļu atbalstam. Projekta mērķis bija veicināt drošu un sabiedrībai vērtīgu Facebook grupas “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbību. Facebook grupa ir lieliska platforma, lai efektīvi cilvēkus informētu par aktuālāko attiecībā uz palīdzību bēgļiem Latvijā. Daudzi, kas bēg no Ukrainas, informāciju par to, kā iespējams nokļūt Latvijā, ir ieguvuši tieši no grupā ievietotās informācijas vai komunikācijā ar tās moderatoriem.

Facebook grupā “Gribu palīdzēt bēgļiem” šobrīd ir tuvu 24 tūkstošiem biedru. Ņemot vērā grupas lielo aktivitāti un to, cik šobrīd svarīga faktos balstīta, droša un aktuāla informācija, grupas aktivitāte ir jāmonitorē, lai to neizmantotu dezinformācijas izplatīšanai. Tam ir nepieciešama cilvēku komanda un koordinators. Projekta laikā brīvprātīgie moderatori sekoja līdzi grupas dalībnieku sniegtajai informācijai, pārbaudīja tās patiesumu un to kategorizēja pārskatāmībai. Kopā projektā iesaistījās 24 brīvprātīgie. Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, visi brīvprātīgie piedalījās apmācībās – projekta laikā notika četras brīvprātīgo apmācību sesijas. Grupas moderēšana tiešā veidā palīdz iesaistīt sabiedrību dažāda veida praktiska atbalsta sniegšanā bēgļiem un veicina pilsonisko aktivitāti.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta un šī raksta saturu atbild kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”. #NVObrivpratigie2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: