Eiropas Cilvēktiesību komisāre kritizē ārkārtas situācijas pagarināšanu pie Latvijas-Baltkrievijas robežas

Eiropas Cilvēktiesību komisāre publiskojusi vēstuli iekšlietu ministram Mārim Kučinskim, kurā kritizē ārkārtas situācijas pagarināšanu pie Latvijas-Baltkrievijas robežas un cilvēktiesību aizstāvju darba kriminalizēšanu

Komisāre Duņa Mijatoviča savā vēstulē iekšlietu ministram uzsver, ka ārkārtas situācija pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pakļauj robežšķērsotājus nopietnam veselības un dzīvības apdraudējumam un tādējādi pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteiktās tiesības uz dzīvību un spīdzināšanas aizliegumu. Komisāre norāda, ka valstīm, īstenojot robežu uzraudzību un aizsardzību ir pienākums ievērot gan konvencijā noteiktās saistības, gan arī neizraidīšanas principu/ izraidīšanas aizliegumu (t.i., personu neizraidīšanu uz valstīm, kur tām varētu draudēt spīdzināšana vai necilvēcīgas apiešanās). Komisāre uzsver, ka cilvēku tiesības uz aizsardzību un patvērumu jāievēro arī tad, ja viņi šķērso robežu nelikumīgi un sarežģītos apstākļos.

Eiropas Cilvēktiesību komisāre arī pauž bažas par kriminālprocesa uzsākšanu pret biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” biedriem, kuri 12. janvārī devās uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, lai sniegtu palīdzību Sīrijas pilsoņiem. Komisāre vērš uzmanību uz to, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa bija lēmusi par pagaidu mēru (interim measures) ieviešanu attiecībā uz šiem cilvēkiem, nosakot, ka viņi nedrīkst tikt izraidīti no Latvijas līdz š.g. 8. februārim un ka viņiem jāsniedz humānā palīdzība. Komisāre uzsver, ka cilvēktiesību aizstāvjiem ir neatsverama loma cilvēktiesību uzraudzībā un nodrošināšanā sadarbībā ar valsts iestādēm. Viņa norāda, ka ilgstošā ārkārtas situācija neļauj nevaldības organizācijām sniegt pilnvērtīgu humāno un juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un migrantiem.

Vēstule pieejama šeit

Šis materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalastu EEZ un Norvēģijas grantu programmā “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: