Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sniegtais atbalsts atgrieztajiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem

Ikdienā kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” strādā ne tikai ar tiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem (turpmāk – SAS), kas nupat ieradušies Latvijā vai jau kādu laiku šeit dzīvo, bet arī t.s. Atgrieztajām personām. Atgrieztie SAS ir cilvēki, kuriem Latvijā ir izsniegts bēgļa vai alternatīvais statuss, tomēr šie cilvēki dažādu iemeslu dēļ ir izlēmuši doties prom un vēlāk tiek atgriezti jeb nogādāti atpakaļ Latvijā. Galvenokārt šie cilvēki Latvijā tiek atgriezti, jo valstī, kur ieradušies, dažādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši nepieciešamo dokumentāciju. Taču ir vairums cilvēku, kuri Latvijā atgriežas pēc pašu vēlmes, piemēram, tādēļ, ka nākamajā dzīvesvietā nav izdevies iedzīvoties.

Strādājot ar katru atbalstāmo, kas ticis atgriezts vai atgriezies Latvijā pēc paša iniciatīvas, “Gribu palīdzēt bēgļiem” parasti saskaras ar trīs lielu jautājumu bloku risināšanu – dokumentu sakārtošanu, sociālajiem jautājumiem, kā arī jautājumiem, kas skar darba un izglītības jomu.

Bieži vien, atgriežoties Latvijā, atbalstāmā personu apliecinošajiem dokumentiem ir beigušies derīguma termiņi vai arī šo dokumentu nav vispār – šajā gadījumā tie jāizgatavo no jauna. Šeit talkā nāk Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas nepieciešamos dokumentus cilvēkam izgatavo 1,5 mēnešu laikā. Vidēji šis pakalpojums izmaksā ap 45 EUR un šie izdevumi tiek segti no kustībai saziedotajiem līdzekļiem. Diemžēl, kamēr atbalstāmajiem nav sakārtoti dokumenti, viņi saskaras ar grūtībām risināt citus būtiskus jautājumus, piemēram, par mājokli, medicīnas izdevumiem, kā arī iztikas līdzekļiem ikdienā.

Dokumentu kārtošanas procesā mentors ir klātesošs, lai palīdzētu risināt atbalstāmā valodas barjeras jautājumus, kā arī palīdzētu nokārtot nepieciešamo dokumentāciju par mājokļa atbalstu un trūcīgā statusa piešķiršanu, ja tas ir nepieciešams. “Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir panākt, ka atbalstāmais spēj dzīvot patstāvīgi – integrēties un risināt dažādus sadzīviskus jautājumus.

Ikdienā kustības darbinieki un brīvprātīgie galvenokārt sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un dažādiem sociālās palīdzības centriem, kas palīdz atrisināt mājokļa jautājumu. Situācijās, kad ar mājokli nevar palīdzēt neviens mūsu atbalstītājs vai sadarbības partneris, tieši kustības ziedojumi palīdz nosegt izmaksas par atbalstāmā uzturēšanos hostelī līdz brīdim, kad persona varēs saņemt sociālo palīdzību. Sadarbībā ar ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju šīm personām tiek nodrošināti finanšu līdzekļi pārtikas iegādei un sabiedriskajam transportam. 

Tāpat ļoti svarīgs jautājums, ko cenšas palīdzēt risināt kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”, ir izglītība. Pirmkārt, kustība palīdz atrast pieaugušajiem valsts valodas kursus, kas ir nepieciešami veiksmīgai integrācijai. Tāpat dalāmies ar informāciju ar saviem atbalstāmajiem par citām iespējām papildināt savas zināšanas un profesionālās prasmes. Ģimenēm ar atvasēm aktuāls jautājums ir par obligāto izglītību – kustība palīdz arī šo jautājumu risināšanā.

Vēl viens jautājums, ar ko kustība saskaras, ir palīdzība ģimeņu apvienošanas procesā, kad atbalstāmais vai daļa ģimenes ir Latvijā, bet otra daļa atrodas vai nu mītnes zemē vai kādā trešajā valstī. Šis process ir ļoti sarežģīts un bieži ilgs, jo iekļauj nepieciešamo dokumentu kārtošanu un sadarbību gan ar PMLP, gan ar Ārlietu ministriju un diplomātiskajām pārstāvniecībām. Šeit talkā nāk arī jurists, kas orientējas šādos un līdzīgos jautājumos. Šobrīd lielu atbalstu sniedz Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Mūsu darbinieki un brīvprātīgie atzīst, ka palīdzība nepieciešama ļoti dažādās jomās, turklāt ikdiena kopā ar atbalstāmajiem ir daudzveidīga un brīvprātīgais darbs sniedz gandarījumu. Ja arī Tu vēlies palīdzēt un kļūt par kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” brīvprātīgo, raksti uz gribupalidzetbegliem@gmail.com!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: