Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” sadarbība ar dažādām NVO

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” ikdienā sadarbojas ar vairākām nevaldības sektora organizācijām (NVO) gan tiešajā darbā ar starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, gan strādājot ar interešu aizstāvības jautājumiem nacionālā līmenī.

Atbalstu saistībā ar juridiskas dabas jautājumu risināšanu lūdzam Latvijas Cilvēktiesību Centram (LCC) juristi regulāri strādā ar mūsu atbalstāmajiem, piemēram, saistībā ar ģimenes apvienošanas procesiem. Tāpat mūsu darbinieki saņem konsultācijas par juridiskajiem aspektiem interešu aizstāvībā un individuālu gadījumu risināšanā.

Bieži sadabojamies arī ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) – biedrība šobrīd īsteno mentoru programmu personām ar starptautisko aizsardzību gan pirms, gan pēc bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanas. Pateicoties kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” atbalstītāju ziedotājiem, sadarbībā ar LSK mēs varam atbalstīt personas, piemēram, ar zobārstniecības pakalpojumu izmaksu segšanu, mājokļa nodrošināšanu, u.tml. nepieciešamībām, kuras nenodrošina valsts. 

Mūsu darbs nav iedomājams arī bez sadarbības ar valsts un pašvaldību institūcijām – visbiežāk mūsu atbalstāmie saņem pakalpojumus no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Rīgas Sociālā dienesta, Rīgas domes Labklājības departamenta un dažādām izglītības iestādēm.

Ikdienā mēs arī nodarbojamies ar dažādām interešu aizstāvības aktivitātēm, piemēram, sadarbībā ar biedrības “Patvērums „Drošā māja”” Dialoga platformu risinām dažādus jautājumus, kas pārsvarā saistīti ar pieaugušo un bērnu izglītību, tai skaitā latviešu valodas apguvi.

Kopā ar nodibinājumu “Make Room Europe” un domnīcu PROVIDUS kopš 2021.gada septembra piedalamies Iekšlietu ministrijas izveidotā Operatīvās vadības centra sanāksmēs saistībā ar ārkārtējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Šajā jautājumā noteikti vērts atzīmēt mūsu veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju, nodibinājumu “Caritas Latvija”, LSK Daugavpils filiāli un biedrību “Radošā apvienība jauniešiem “TREPES””, ar kuriem kopā esam raduši praktiskus risinājumus dažādiem ārkārtas situācijas mestajiem izaicinājumiem, piemēram, atbalstot PMIC “Mucenieki” ar brīvprātīgo darbu, nodrošinot personas uz Latvijas robežas ar siltu apģērbu un ēdienu, kā arī reaģējot uz dažādām nestandarta situācijām. 

Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” darbība nebūtu iedomājama bez citām cilvēktiesību organizācijām un valsts institūcijām, tāpēc esam priecīgi par spēcīgu sadarbības partneru loku, ar kuriem kopā palīdzēt grūtībās nonākušajiem starptautiskās palīdzības saņēmējiem, kopīgi īstenot dažādas idejas un risināt problēmsituācijas.

Ja arī Tu vēlies iesaistīties mūsu kustības darbā un būt daļa no plaša brīvprātīgo loka, raksti evija@gribupalidzetbegliem.com! #NVOFonds2021

Business vector created by vectorjuice – www.freepik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: