“Gribu palīdzēt bēgļiem” nostāja par pašreizējo situāciju uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju

Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju, kustība Gribu palīdzēt bēgļiem atgādina, ka jau kopš šī gada augusta pie Latvijas robežas atrodas cilvēku grupas, t.sk. sievietes un bērni, un uzsver, ka:

  1. Jāizbeidz cilvēku ilgstošā uzturēšanās mežā pie ES robežas, kur viņi tiek regulāri pārvietoti no Baltkrievijas puses uz Latvijas pusi un otrādi, radot apdraudējumu viņu dzīvībai un veselībai.
  2. Jānodrošina šiem cilvēkiem iespēja pieteikties patvērumam, ja viņi to vēlas, un viņu pieteikumu pienācīga izskatīšana. Tiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezties viņu izcelsmes valstīs, jānodrošina cieņpilna atgriešanās.
  3. Ņemot vērā migrācijas tendences pasaulē, Latvijas valsts iestādēm ir nepieciešams celt kapacitāti patvēruma meklētāju uzņemšanā, pieteikumu izskatīšanā un starptautiskās aizsardzības saņēmēju integrācijā.

“Gribu palīdzēt bēgļiem” un citas nevalstiskās organizācijas ir gatavas turpināt sniegt atbalstu šiem cilvēkiem un sadarboties ar valsts iestādēm.

People vector created by stories – www.freepik.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: