Projekts “Nevalstisko organizāciju atbalsta koordinēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā”

Kopš 2022.gada karadarbības sākuma Ukrainā, “Gribu palīdzēt bēgļiem” ir bijusi krīzes risinājumu epicentrā Latvijā – jau no pirmās dienas veidojot un uzturot informācijas vietnes, koordinējot uzņēmumu, NVO un privātpersonu datubāzi ar palīdzības sniedzējiem, koordinējot brīvprātīgo komandas atbalsta sniegšanā, koordinējot transporta atbalstu, darbojoties uz vietas atbalsta centrā Rīgā, koordinējot NVO tīkla darbību kopīgai atbalsta un humānas palīdzības sniegšanai un piedaloties neuzskaitāmi daudzās citās atbalsta aktivitātes.

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” īsteno projektu no 2022.gada 26. jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim, kura mērķis ir nepārtraukta informatīvā atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, uzturot regulāri atjaunotus un drošus resursus, kas precīzi informē par valsts, pašvaldību un NVO piedāvāto atbalstu un pakalpojumiem. “Gribu palīdzēt bēgļiem” vēlas turpināt informācijas apmaiņas koordināciju starp nevalstisko sektoru, pilsoniski aktīvu cilvēkresursu un ziedojumu piesaisti, speciālistu piesaisti pakalpojumu nodrošināšanai, darbinieku/brīvprātīgo motivācijas uzturēšanu u.c. darbību īstenošanu, kas vajadzīgas atbalsta nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Šī projekta mērķa grupas:

 • Informatīvā atbalsta saņēmēji, kas izmanto tīmekļvietnēs pieejamo informāciju un atbalsta piedāvājumus. Vietņu apmeklētāji primāri ir Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā, kā arī Latvijas iedzīvotāji, kuri vēlas uzzināt vairāk informācijas par palīdzības sniegšanu vai citiem atbalsta veidiem ukraiņiem.
 • Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” Facebook grupas dalībnieki, kas ir pievienojušies grupā, lai sniegtu vai saņemtu palīdzību, uzzinātu aktuālāko informāciju par notiekošo, apmainītos ar informāciju vai pieredzi, u.t.t.
 • Iesaistītais biedrības personāls atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā, kā arī NVO koordinācijas tīklā iesaistītais personāls un pārstāvji.

Projektā īstenotās aktivitātes:

 • Informatīvo tīmekļvietņu uzturēšana, lai nodrošinātu informatīvā atbalsta darbības nepārtrauktību un atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tīmekļvietnes: 
  • No Ukrainas uz Latviju (palidziukrainai.lv/.ukraine-latvia.com) ir primārais informatīvais resurss, kas tiek regulāri atjaunināts ar aktuālāko informācija un satur nepieciešamo informācijas apkopojumu Ukraiņu bēgļiem ierodoties Latvijā. Labdarības organizāciju karte (palidzibaskarte.lv; kartadopomogy.lv) par iespējām sniegt un saņemt humanitāro palīdzību visā Latvijas teritorijā apmēram 115 punktos. Pasākumu kalendāra vietnes (podiyi.lv) par gaidāmajiem valsts un pilsoniskās sabiedrības organizētajiem pasākumiem, kas pieejami ukraiņiem bezmaksas vai paredzētas ukraiņu kopienai un tās atbalstam. 
  • Mājokļu portāls (majasbegliem.lv), kurā iespējams atrast visu nepieciešamo informāciju par mājokļa īres procesu – līguma paraugu, finansiālās palīdzības apkopojumu, praktiskus padomus mājokļa īrēšanā un informāciju par to, kā novērst cilvēktirdzniecības un ekspluatācijas riskus.
 • Informatīvo kampaņu izveide, lai nodrošinātu tīmekļvietņu popularizēšanu, kā arī attiecīgas mērķa auditorijas sasniegšanu un atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 
 • NVO koordinācijas tīkla pieredzes apmaiņa, lai uzlabotu kopīgu brīvprātīgā darba koordinēšanu, informācijas apmaiņu starp organizācijām, veicinātu saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī lai palielinātu tīklā iesaistīto kapacitāti un efektivitāti.
 • Biedrības darbinieku/brīvprātīgo grupas supervīzijas, lai nodrošinātu biedrības darba nepārtrauktību, kā arī darbinieku/brīvprātīgo pastāvīgu motivāciju,  strādājot saspringtos un krīzes apstākļos. 

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”.
Projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir 30 000,00 EUR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: