Noslēdzies projekts “Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem”

Veiksmīgi noslēdzies kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” (GPB) projekts “Latviešu valodas mācības Ukrainas kara bēgļiem”, kura īstenošanu finansiāli atbalstīja Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programma.

Kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu realizēja no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 31. oktobrim, īstenojot projekta uzstādīto mērķi – Pilngadīgiem bēgļiem no Ukrainas, kuri dzīvo Latvijā, dot iespēju trīs dažādos veidos apgūt latviešu valodu.

Pateicoties finansiālajam atbalstam, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektā laikā paveica:

  1. Tika organizētas neklātienes mācības, kuras tika iedalītas sistemātiskajās valodas mācībās un neformālās sarunās. Pirmajās valodu mācīja sistemātiski, otrajā sarunājās, lai trenētu valodas prasmes.
  2. Sarunu klubiņš klātienē – vienu reizi nedēļā noteiktā laikā tiek organizēta iespēja Ukrainas civiliedzīvotājiem praktizēt latviešu valodas prasmes ar latviešu valodas pratējiem. Sarunu klubiņi notika dažādās vietās Rīgā: biedrības “Tavi draugi” telpās Ventspils ielā 50, Benjamiņa namā Kr. Barona ielā 12, Rīgas atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotājiem Kaļķu ielā un vēlāk Amatu ielā 4, kā arī kafejnīcā “Borščs” Ģertrūdes ielā 6.
  3. Pastaigas pilsētvidē: tās notika no 7. augusta līdz 29. oktobrim. Tās tika piedāvātas vidēji divas reizes nedēļā kā 1,5-2 stundu ilga neformāla bilingvāla komunikācija. Sarunu pastaigu mērķi bija: piedāvāt iespēju Ukrainas civiliedzīvotājiem uzlabot un nostiprināt latviešu sarunvalodas prasmes, kopīgi apskatot dažādas vietas Rīgā, un atbalstīt viņu iejušanos/ integrāciju Latvijā. Vairumu aktivitāšu turpinām arī pēc projekta beigām.

Kustības „Gribu palīdzēt bēgļiem” mērķis ir sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, vienlaikus veicinot šo cilvēku integrāciju Latvijā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: