Cilvēktiesības visiem

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Tā mērķis ir starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesību aizstāvība un vietējo iedzīvotāju izpratnes par cilvēktiesībām veicināšana Latvijā. Projekta laikā tiek īstenotas četras savstarpēji saistītas aktivitātes.

Divas no tām – migrācijai un kultūru daudzveidībai veltīts Kultūras festivāls un “Badiju” – draugu atbalsta programma – veicinās starpkultūru dialogu un sabiedrības informētību par cilvēktiesībām, īpaši par patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju tiesībām. Divas citas aktivitātes ir vērstas uz cilvēktiesību pārkāpumu un diskriminācijas upuru aizstāvību, kā arī plašāku patvērumu meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju interešu aizstāvību Latvijas sabiedrībā.

Projekts norisinās no 2022. gada septembra līdz 2024. gada martam.
Kopējais projekta finansējums ir 104 984,80 EUR.

Kultūras un mākslas festivāls “Par dažādību”

Kopš janvāra, ar “Aktīvo iedzīvotāju fonds” grantu programmas atbalstu, norit darbs pie pirmā biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” rīkotā kultūras festivāla, kas norisināsies šī gada jūnijā.

Kultūras un mākslas festivāls “Par dažādību” būs veltīts migrācijas un kultūru daudzveidībai, pievēršoties gan bēgļu-jaunpienācēju tēmai, gan mazākumtautību pieredzēm un izjūtām Latvijā.

Šobrīd festivāla radošā komanda strādā pie plašas un daudzveidīgas bezmaksas kultūras notikumu programmas izveides, kas kopumā sastāvēs no trim, dažādām mākslas nozarēm veltītām, daļām:

1) Bēgļu gaitām, aizbraukšanai, trimdai, (vietas un dzīves) meklējumiem un atradumiem veltīta kino programma ar bezmaksas filmu seansiem brīvdabā, dažādos kinoteātros un kultūrvietās Rīgā un Daugavpilī.

2) Literatūrai veltīts dzejas lasījumu vakars, kurā savus darbus lasīs Latvijā dzīvojošie dažādu tautību un izcelsmes autori.

3) Vizuālajai mākslai veltīto programmas daļu veidos radošā darbnīca mākslinieces Viktorijas Ekstas vadībā, kurā starptautiskās aizsardzības saņēmēji radīs personiskus darbus par savu pieredzi un sajūtām nonākot Latvijā un kopīgi veidos foto izstādi, kura publiski būs apskatāma visa mēneša garumā.

Pilna kultūras notikumu programma ar dalībnieku vārdiem, norises laikiem un vietām publiski tiks izziņota Maija sākumā.

Pasākuma mērķis ir veicināt vietējo iedzīvotāju un jaunpienācēju saskarsmi un radīt neformālu platformu starpkultūru dialogam, kas ir katras demokrātiskas un saliedētas sabiedrības pamatā. Savukārt kopīgām kultūras pieredzēm piemīt potenciāls attīstīt kopības un piederības sajūtu tādējādi mazinot savstarpējos aizspriedumus un veicinot uzticību starp dažādām sabiedrības grupām. 

Aktualitātes

%d bloggers like this: